Zaloguj
SOPO> Finansowanie

Finansowanie prac

Realizacja I i II etapu projektu SOPO została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Prace III etapu projektu SOPO finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej