Login
Geo-engineering atlases> Atlas geologiczno-inżynierski Katowic
Baza otworów
Mapy atlasu
Arkusze map

Atlas geologiczno-inżynierski Katowic

Atlas objął obszar całej aglomeracji katowickiej o powierzchni 1035 km2. Zadaniem opracowania było dokonanie kompleksowej oceny warunków geologiczno-inżynierskich na tle budowy geologicznej, warunków wodnych i górniczych w oparciu o materiały archiwalne zebrane w bazie danych geologiczno-inżynierskich.

Atlas wykonany na zlecenie Ministerstwa Środowiska (umowa z dnia 21.02.2002 r.) zakończono w marcu 2005r. Pracę finansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przy wykonywaniu atlasu na zasadzie kooperacji brały udział: Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne (lider), Państwowy Instytut Geologiczny, Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S.A. oraz Soft-Projekt.

Atlas geologiczno-inżynierski Katowic - opracowanie

W pracach nad projektem uczestniczyli:

Katowicke Przedsiębiorstwo Geologiczne

 • mgr Jolanta Dubaj-Nawrot
 • mgr inż. Helena Wojtasiewicz
 • mgr Sławomir Adamczyk
 • mgr inż. Tomasz Psiuk
 • mgr Marek Rosa
 • mgr inż. Józef Szłapa
 • Zofia Kaczmarek

Przedsiębiorstwo Geologiczne PROXIMA S.A.

 • mgr Jerzy Goldsztejn
 • mgr inż. Janusz Supel
 • mgr Małgorzata Supel
 • mgr inż. Marek Zarębski
 • mgr inż. Piotr Pluta
 • mgr Sebastian Wieczorek

Państwowy Instytut Geologiczny

 • dr Zbigniew Frankowski
 • mgr Janusz Jureczka
 • Małgorzata Lewkowicz
 • mgr Krzysztof Majer
 • mgr Michał Jaros
 • mgr Piotr Gałkowski
 • mgr Igor Brodziński
 • mgr Robert Formowicz
 • mgr inż. Marek Gałka

Soft Projekt

 • mgr inż. Jan Szymański