Login
Geo-engineering atlases> Atlas geologiczno-inżynierski Krakowa
Baza otworów
Mapy atlasu
Arkusze Map

Atlas geologiczno-inżynierski Krakowa

Atlas geologiczno-inżynierski aglomeracji krakowskiej wykonany został w oparciu o doświadczenie autorów oraz „Instrukcję sporządzania atlasów geologiczno-inżynierskich dla miast techniką komputerową” znowelizowaną w 2005r.

Atlas objął cały obszar miasta Krakowa wraz z północno-zachodnią częścią gminy Wieliczka i południowo-wschodnimi fragmentami gmin Zabierzów i Wielka Wieś o łącznej powierzchni 378,77 km2. Atlas przedstawia kompleksową ocenę warunków geologiczno-inżynierskich na tle budowy geologicznej i warunków wodnych na podstawie zebranych materiałów archiwalnych oraz dodatkowych wierceń i analiz próbek gruntu.

Atlas był wykonany na zlecenie Ministerstwa Środowiska (umowa z dnia 20.07.2005 r.). Prace zakończono w grudniu 2007 r. Projekt finansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przy wykonywaniu atlasu w kooperacji brał udział: Państwowy Instytut Geologiczny (lider), Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A. w Krakowie oraz Soft-Projekt.

Atlas geologiczno-inżynierski Krakowa - opracowanie

W pracach nad projektem uczestniczyli:

Państwowy Instytut Geologiczny

 • dr inż. Józef Chowaniec – kierownik
 • mgr inż. Maciej Borowiec
 • mgr inż. Piotr Freiwald
 • mgr inż. Tomasz Koziara
 • mgr inż. Piotr Owsiak
 • mgr inż. Robert Patorski
 • mgr inż. Krzysztof Witek
 • mgr Krzysztof Majer
 • mgr Michał Jaros
 • mgr Izabela Mioduszewska
 • mgr Piotr Gałkowski
 • mgr Paweł Pierzykowski

Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A. w Krakowie

 • mgr inż. Łukasz Cempura
 • Zbigniew Jaskólski
 • mgr inż. Jarosław Kos
 • mgr inż. Sylwia Kwaśniewska
 • mgr inż. Antoni Saski
 • mgr inż. Paweł Różański

Soft Projekt

 • mgr inż. Jan Szymański