Login
Geo-engineering atlases> Atlas geologiczno-inżynierski Łodzi
Baza otworów
Mapy atlasu
Arkusze map

Atlas geologiczno-inżynierski aglomeracji łódzkiej

Atlas geologiczno-inżynierski aglomeracji łódzkiej został opracowany w oparciu o doświadczenie autorów nabyte podczas pracy nad wcześniejszymi atlasami geologiczno-inżynierskimi oraz o „Instrukcję sporządzania atlasów geologiczno-inżynierskich dla miast techniką komputerową” znowelizowaną w 2005r.

Atlas objął swym zasięgiem obszar powiatu grodzkiego miasta Łódź. Opracowanie obejmuje ponadto fragmenty graniczących z nim gmin powiatów: łódzkiego wschodniego (gminy Nowosolna, Andrespol, Brójce i Rzgów); zgierskiego (gminy Zgierz – miasto, Aleksandrów Łódzki – miasto, Aleksandrów Łódzki – gm. wiejska); pabianickiego (gminy Ksawerów, Pabianice – miasto, Pabianice, Konstantynów Łódzki). Łączna powierzchnia wyznaczonej aglomeracji wynosi 505,83 km2.

Atlas był wykonany na zlecenie Ministerstwa Środowiska (umowa z dnia 10.07.2010 r.) Projekt został zakończony w czerwcu 2012r. Projekt finansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonawcami opracowania było konsorcjum: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S.A. oraz Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A. w Krakowie.

Atlas geologiczno-inżynierski Łodzi - opracowanie

W pracach nad projektem uczestniczyli:

Państwowy Instytut Geologiczny
- Państwowy Instytut Badawczy

 • dr Zbigniew Frankowski
 • dr Edyta Majer
 • mgr Michał Jaros
 • mgr Piotr Gałkowski
 • mgr Alicja Lewandowska
 • mgr Marta Chada
 • mgr Monika Madej
 • mgr Krzysztof Majer
 • mgr Grzegorz Olesiuk
 • mgr Paweł Pietrzykowski
 • mgr Adam Roguski
 • mgr Izabela Samel

Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S.A.

 • mgr Jerzy Goldsztejn
 • mgr Małgorzata Supel
 • mgr inż. Janusz Supel
 • mgr Aleksandra Ryszkiewicz
 • mgr Marek Zarębski

Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A. w Krakowie

 • mgr inż. Łukasz Cempura
 • mgr inż. Jarosław Kos
 • mgr inż. Agnieszka Przybycień
 • Zbigniew Jaskólski