Login
Geo-engineering atlases> Atlas geologiczno-inżynierski Poznania
Baza otworów
Mapy atlasu
Arkusze map

Atlas geologiczno-inżynierski Poznania

To jedyny atlas, w którego opracowywaniu nie brał udziału Państwowy Instytut Geologiczny. Atlas geologiczno-inżynierski Poznania wykonano wzorując się na atlasie Warszawy i atlasie okręgu katowickiego oraz w oparciu o „Instrukcję sporządzania atlasów geologiczno-inżynierskich dla miast techniką komputerową” znowelizowaną w 2005r.

W obrębie opracowania znalazł się obszar całego miasta wraz ze strefą okalającą miasto, a przewidzianą do dalszej zabudowy z wyłączeniem obszarów zamkniętych (cywilne lotnisko „Ławica” i wojskowe lotnisko „Krzesiny”). Łączna powierzchnia atlasu wyniosła około 450 km2. Atlas geologiczno-inżynierski Poznania ma charakter kompleksowy. Oceny warunków geologiczno-inżynierskich dokonano na tle budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych, w oparciu o wykonane prace terenowe oraz analizę materiałów archiwalnych. Do oceny wzięto pod uwagę charakterystykę litologiczną, genetyczną, geomorfologiczną oraz właściwości fizyczno-mechaniczne gruntów.

Atlas był wykonany na zlecenie Ministerstwa Środowiska (umowa z dnia 14.02.2005 r.). Projekt zakończono w sierpniu 2007r. Pracę finansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonawcami atlasu był zespół pracowników Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych oraz Przedsiębiorstwa Geodezyjnego i Geologiczno-Fizjograficznego GEOPROJEKT.

Atlas geologiczno-inżynierski Poznania - opracowanie

W opracowaniu uczestniczyli:

Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych

 • mgr inż. Wojciech Katryński
 • mgr Artur Ładoń
 • mgr Leszek Kacprzak
 • mgr Tomasz Bąk
 • mgr Agnieszka Dziasek
 • mgr Sylwia Szczawińska
 • mgr Agnieszka Kocój

GEOPROJEKT Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Geodezyjne i Geologiczno - Fizjograficzne

 • mgr inż. Jerzy Kropp
 • mgr Aleksandra Dyszy
 • mgr Andrzej Keczmerski
 • mgr Marcin Kołpaczyński