Login
Geo-engineering atlases> The geo-engineering atlas of the Rybnik
Baza danych
Mapy tematyczne
Arkusze map

Atlas geologiczno-inżynierski
Aglomeracji Rybnik - Jastrzębie Zdrój - Żory

Atlas Geologiczno-Inżynierski Aglomeracji Rybnik-Jastrzębie Zdrój-Żory wykonano w oparciu o doświadczenie autorów nabyte podczas pracy nad wcześniejszymi atlasami geologiczno-inżynierskimi oraz o „Instrukcję sporządzania atlasów geologiczno-inżynierskich dla miast techniką komputerową” znowelizowaną w 2005r.

Atlas objął swoimi granicami następujące miasta i gminy miejskie: Rybnik (148 km2), Jastrzębie Zdrój (85 km2), Żory (65 km2), Wodzisław Śląski (50 km2), Rydułtowy (15 km2), Radlin (13 km2) i Pszów (21 km2). Łączna powierzchnia opracowania wyniosła około 400 km2

Atlas był wykonany na zlecenie Ministerstwa Środowiska (umowa z dnia 01.03.2007 r.) Projekt zakończono w czerwcu 2010r. Praca była finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonawcami opracowania było konsorcjum: Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. (jako Lider) i Państwowy Instytut Geologiczny oraz Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S.A. W ramach kooperacji w opracowaniu brał udział także Instytut Techniki Budowlanej.

Atlas geologiczno-inżynierski Rybnika - opracowanie

W pracach nad projektem uczestniczyli:

Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne

 • mgr Jolanta Dubaj-Nawrot
 • Zofia Kaczmarek
 • mgr Jakub Nocoń
 • mgr Barbara Wszeborowska
 • mgr Magdalena Bednarek
 • mgr inż. Agnieszka Sztembis - Bukowska

Państwowy Instytut Geologiczny
- Państwowy Instytut Badawczy

 • dr Zbigniew Frankowski
 • dr Edyta Majer
 • mgr Piotr Gałkowski
 • mgr Michał Jaros
 • mgr Monika Madej
 • mgr Krzysztof Majer
 • mgr Paweł Pietrzykowski
 • mgr Adam Roguski
 • mgr Izabela Samel

Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu
PROXIMA S.A.

 • mgr Jerzy Goldsztejn
 • mgr Małgorzata Supel
 • mgr inż. Janusz Supel
 • mgr inż. Marek Zarębski
 • mgr inż. Grzegorz Groch
 • mgr Agnieszka Paterek
 • mgr Marcin Paterek
 • mgr Jacek Puchyra