Login
Geo-engineering atlases> Atlas geologiczno-inżynierski Trójmiasta
Baza otworów
Mapy atlasu
Arkusze map

Atlas geologiczno-inżynierski Aglomeracji Trójmiejskiej
Gdańsk-Sopot-Gdynia

Atlas geologiczno-inżynierski aglomeracji trójmiejskiej wykonany został w oparciu o doświadczenie autorów oraz „Instrukcję sporządzania atlasów geologiczno-inżynierskich dla miast techniką komputerową” znowelizowaną w 2005r.

Atlas objął obszar aglomeracji Gdańsk-Sopot-Gdynia o powierzchni 417,35 km2. Atlas powstał na podstawie kompleksowej oceny warunków geologiczno-inżynierskich na tle budowy geologicznej i warunków wodnych na podstawie zebranych materiałów archiwalnych oraz dodatkowych wierceń i analiz próbek gruntu.

Atlas był wykonany na zlecenie Ministerstwa Środowiska (umowa z dnia 21.09.2005 r.), prace zakończono w listopadzie 2007 r. Projekt finansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przy wykonywaniu atlasu na zasadzie kooperacji brały udział: Państwowy Instytut Geologiczny (lider), oraz Przedsiębiorstwo Geologiczno-Geodezyjne GEOPROJEKT–Gdańsk.

Atlas geologiczno-inżynierski Trójmiasta - opracowanie

W pracach nad projektem uczestniczyli:

Państwowy Instytuty Geologiczny

 • dr Joanna Zachowicz
 • dr Zbigniew Frankowski
 • mgr Piotr Gałkowski
 • mgr Michał Jaros
 • mgr Krzysztof Majer
 • doc. dr hab. Anna Pasieczna
 • doc. dr hab. Józef Lis
 • mgr Leszek Mil
 • mgr Leszek Jurys
 • dr Mirosław Lidzbarski
 • mgr Zbigniew Kordalski
 • mgr Wojciech Jegliński
 • mgr Tomasz Woźniak
 • mgr Marta Neuman
 • Władysława Rudeńska
 • Maria Borowicz

Przedsiębiorstwo Geologiczno-Geodezyjne GEOPROJEKT–Gdańsk

 • mgr inż. Bohdan Buca
 • mgr Barbara Stachurska
 • mgr inż. Katarzyna Chojnacka
 • mgr Leszek Twaróg
 • mgr Eryk Lamparski
 • mgr inż. Dominik Hrynkiewicz