Login
Geo-engineering atlases> Atlas geologiczno-inżynierski Wałbrzycha
Baza otworów
Mapy atlasu
Arkusze map

Atlas geologiczno-inżynierski
aglomeracji Wałbrzych – Świebodzice – Kamienna Góra

Atlas geologiczno-inżynierski aglomeracji Wałbrzych - Świebodzice - Kamienna Góra został opracowany w oparciu o doświadczenie autorów nabyte podczas pracy nad wcześniejszymi atlasami geologiczno-inżynierskimi oraz o „Instrukcję sporządzania atlasów geologiczno-inżynierskich dla miast techniką komputerową” znowelizowaną w 2005r.

Opracowanie objęło zasięgiem obszar powiatów: kamiennogórskiego, wałbrzyskiego i świdnickiego oraz gmin: miejska Kamienna Góra, kamienna Góra, Boguszów Gorce, Szczawno Zdrój, Wałbrzych, Świebodzice, miejska Świdnica i Świdnica. Łączna powierzchnia tak wyznaczonej aglomeracji wynosi 381,05 km2.

Atlas był wykonany na zlecenie Ministerstwa Środowiska (umowa z dnia 21.06.2011 r.). Prace nad nim zakończono we wrześniu 2012r. Projekt finansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonawcami opracowania było konsorcjum: Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S.A (jako lider), Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy oraz Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A. w Krakowie.

Atlas geologiczno-inżynierski Wałbrzycha - opracowanie

W pracach nad projektem uczestniczyli:

Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S.A.

 • mgr Małgorzata Supel
 • mgr inż. Janusz Supel
 • mgr inż. Maciej Dobrzański
 • mgr inż. Kamil Piróg
 • mgr Aleksandra Ryszkiewicz
 • mgr inż. Julita Szymków

Przedsiębiorstwo Geologiczne S.A.
w Krakowie

 • mgr inż. Łukasz Cempura
 • mgr inż. Jarosław Kos
 • mgr inż. Mateusz Foryś
 • mgr Lidia Bartosz
 • Zbigniew Jaskólski

Państwowy Instytut Geologiczny
- Państwowy Instytut Badawczy

 • dr Zbigniew Frankowski
 • dr Adam Ihnatowicz
 • mgr Michał Jaros
 • mgr Alicja Lewandowska
 • mgr Marta Chada
 • mgr Monika Madej
 • mgr Krzysztof Majer
 • mgr Adam Roguski
 • mgr Izabela Samel