Login
Geo-engineering atlases> Atlas geologiczno-inżynierski Warszawy
Baza otworów
Mapy atlasu
Atlasy historyczne

Atlas geologiczno-inżynierski Warszawy

Atlas, jako pierwszy w pełni oparty na technologii cyfrowej był niezwykle istotny dla zdobycia doświadczenia. Stanowił później podstawę dla stworzenia następnych atlasów geologiczno-inżynierskich.

Atlas objął obszar miasta w ówczesnych granicach o powierzchni około 500 km2. Ma charakter kompleksowy, gdzie na tle budowy geologicznej i warunków wodnych dokonano analiz na podstawie wyników prac terenowych i kartowania geologiczno-inżynierskiego i przede wszystkim w oparciu o materiały archiwalne. Analizy dotyczyły charakterystyki litologicznej, genetycznej, geomorfologicznej, przy uwzględnieniu właściwości fizyczno-mechanicznych gruntów do głębokości kilkudziesięciu metrów.

Atlas wykonano na zlecenie Ministerstwa Środowiska (umowa z dnia 18 marca 1998 r.) i zakończono w marcu 2000r. Pracę finansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Atlas został opracowany przez zespół Państwowego Instytutu Geologicznego i Instytutu Techniki Budowlanej.

Atlas geologiczno-inżynierski Warszawy - opracowanie

W opracowaniu uczestniczyli:

Państwowy Instytut Geologiczny

  • dr Zbigniew Frankowski,
  • prof. dr hab. Józef Bażyński,
  • mgr Rafał Zawadzki,
  • Małgorzata Lewkowicz,
  • inż. Stanisław Smagała,

Zespół Instytutu Techniki Budowlanej

  • prof. dr hab. inż. Lech Wysokiński,
  • mgr Edyta Majer,
  • dr Stanisław Łukasik,
  • mgr Anna Filipowicz,
  • Jolanta Sobiech.