Login
Geo-engineering atlases> The geo-engineering atlas of the Wroclaw
Baza danych
Mapy tematyczne
Arkusze map

Atlas geologiczno-inżynierski Wrocławia

Atlas geologiczno-inżynierski aglomeracji wrocławskiej wykonany został w oparciu o doświadczenie autorów nabyte podczas pracy nad wcześniejszymi atlasami geologiczno-inżynierskimi oraz o „Instrukcję sporządzania atlasów geologiczno-inżynierskich dla miast techniką komputerową” znowelizowaną w 2005r.

Atlas objął granice aglomeracji wrocławskiej mającą w swym zasięgu obszar powiatu grodzkiego miasta Wrocław (293 km2), fragmenty graniczących z nim gmin powiatu wrocławskiego – Długołęka, Czernica, Święta Katarzyna, Żórawina, Kobierzyce i Kąty Wrocławskie oraz powiatu średzkiego – gmina Miękina. Łączna powierzchnia tak wyznaczonej aglomeracji wynosi 719,8 km2.

Atlas był wykonany na zlecenie Ministerstwa Środowiska (umowa z dnia 13.06.2006 r.) Opracowanie zakończono w maju 2009r. Projekt finansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonawcami opracowania było konsorcjum: Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S.A. (jako Lider) i Państwowy Instytut Geologiczny, W realizacji przedsięwzięcia, w ramach kooperacji, udział brały również: Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Geologiczne Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o.

Atlas geologiczno-inżynierski Wrocławia - opracowanie

W pracach nad projektem uczestniczyli:

Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu
PROXIMA S.A.

 • mgr Jerzy Goldsztejn
 • mgr Małgorzata Supel
 • mgr inż. Janusz Supel
 • mgr inż. Marek Zarębski
 • mgr inż. Grzegorz Groch
 • mgr Agnieszka Paterek
 • mgr Marcin Paterek
 • mgr inż. Piotr Pluta
 • mgr Jacek Puchyra

Państwowy Instytut Geologiczny

 • dr Zbigniew Frankowski
 • dr Janusz Badura
 • mgr Krzysztof Majer
 • mgr Michał Jaros
 • mgr Izabela Mioduszewska
 • mgr Monika Madej

Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne

 • mgr Jolanta Dubaj-Nawrot,
 • Zofia Kaczmarek
 • mgr Jakub Nocoń
 • mgr Barbara Wszeborowska
 • mgr Magdalena Bednarek

Przedsiębiorstwo Geologiczne Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o.

 • dr hab. Marek Tarnawski – upr VI-0340
 • mgr inż. Paweł Grochowski – upr. VII-1461
 • mgr Paweł Wojtasiuk – upr. VII-1456
 • mgr Violetta Grochowska – upr. XI-020/POM
 • mgr Janusz Winiarczyk
 • Izabela Walerczyk