Login
Geofizyka> Download manager

Dane do pobrania

Informacje przestrzenne dotyczące badań geofizycznych są udostępniane przede wszystkim w przeglądarce geograficznej na stronie internetowej CBDG. Dodatkowo można je pobrać w formacie SHP bez konieczności uzyskania zezwolenia na dostęp do informacji geologicznej. Pobieranie plików możliwe jest między innymi dla następujących geofizycznych warstw tematycznych przygotowanych przez Państwowy Instytut Geologiczny:

  • Otwory wiertnicze z wynikami badań w CBDG
  • Sondowania geoelektryczne - SGE
  • Punkty badawcze - magnetyka
  • Punkty badawcze - grawimetria
  • Sejsmika 2D
  • Sejsmika 3D