Login
Geofizyka> gis

Geofizyka na mapie

Przeglądarka geograficzna Centralnej Bazy Danych Geologicznych udostępnia następujące warstwy informacyjne zawierające lokalizację pomiarów geofizycznych:

 • Dokumentacje geoelektryczne,
 • Sondowania geoelektryczne - SGE,
 • Punkty badawcze - magnetyka,
 • Punkty badawcze - grawimetria,
 • Sejsmika 2D,
 • Sejsmika 3D.
 • Morskie profilowania sejsmiczne,
 • Badania magnetotelluryczne,
 • Otwory wiertnicze - geofizyka,
Przeglądarka geograficzna CBDG

Przeglądarka geograficzna CBDG

Ze względu na dużą  liczbę obiektów (po około 800 000) na warstwach: "Punkty badawcze - magnetyka" oraz "Punkty badawcze - grawimetria" i związany z tym długi czas  generowania mapy, przeglądanie ich możliwe jest jedynie w większej  skali, po wybraniu fragmentu obszaru Polski. Dlatego najpierw należy użyć narzędzia "Powiększ" i dopiero, gdy mapa będzie wyświetlana w dostatecznie dużej skali na ekranie pojawią się punkty badawcze. Więcej informacji o funkcjonowaniu przeglądarki geograficznej można znaleźć w "Instrukcji użytkownika"

Serwisy mapowe (WMS)

Serwer danych przestrzennych CBDG publikuje serwisy mapowe zawierające inforamcje o badanich geofizycznych w międzynarodowym standardzie udostępniania map - WMS. Mapy takie można przeglądać w przeglądarkach obsługujących tego typu serwisy, np.: IKAR, E-PSH, E-MGSP.

 • Sejsmika 2D i 3D
  http://giscbdg.pgi.gov.pl/arcgis/services/geofizyka/profile_2d_3d/MapServer/WMSServer
 • Sondowania geoelektryczne - SGE
  http://giscbdg.pgi.gov.pl/arcgis/services/geofizyka/cbdg_sge/MapServer/WMSServer