Zaloguj
Geologia Samorządowa> Polityka Surowcowa Państwa

Polityka Surowcowa Państwa

Konferencja konsultacyjna dotycząca Polityki Surowcowej Państwa, Filar 2 – pt.: „Pozyskiwanie surowców ze złóż kopalin i ciepło Ziemi”.

Serdecznie zapraszamy na konferencję, która jest kontynuacją rozpoczętych w listopadzie 2017 r. szerokich konsultacji projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP), opracowanego pod kierunkiem Pana Ministra Mariusza Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. Konferencja odbędzie się w Katowicach, 22 lutego 2018 r. w godz. 10.00-15.30 w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Droga Toruńska 3. Spotkanie będzie miało charakter paneli dyskusyjnych, podczas których zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z Filarem 2 PSP, tj. Pozyskiwanie surowców ze złóż kopalin i ciepło Ziemi.

Gośćmi paneli dyskusyjnych będą przedstawiciele rządu i parlamentu, władz lokalnych, świata nauki i przemysłu. Wraz z zaproszonymi gośćmi zastanowimy się nad założeniami Polityki Surowcowej Państwa. Podczas paneli dyskusyjnych porozmawiamy z ekspertami i użytkownikami surowców o potrzebach gospodarki krajowej oraz zasadach wykorzystania naszego potencjału geologicznego i identyfikacji potencjalnych obszarów niszowych rynku surowcowego. Dyskusja dotyczyć będzie również możliwości i ograniczeń geologii w nauce i edukacji oraz lokalnych kwestii związanych z geologią.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 19.02.2018 r., na adres psp@mos.gov.pl

Konferencja konsultacyjna dotycząca Polityki Surowcowej Państwa, Filar 1 – pt.: „Zapotrzebowanie gospodarki krajowej na surowce mineralne”.

Serdecznie zapraszamy na konferencję, która jest kontynuacją rozpoczętych w listopadzie 2017 r. szerokich konsultacji projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP), opracowanego pod kierunkiem Pana Ministra Mariusza Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. Konferencja odbędzie się w Krakowie, 17 stycznia 2018 r. w godz. 11.00-15.00 w siedzibie Oddziału Karpackiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Skrzatów 1. Spotkanie będzie miało charakter paneli dyskusyjnych, podczas których zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z Filarem 1 PSP, tj. Zapotrzebowaniem gospodarki krajowej na surowce mineralne.

Gośćmi paneli dyskusyjnych będą przedstawiciele rządu i parlamentu, władz lokalnych, świata nauki i przemysłu. Wraz z zaproszonymi gośćmi zastanowimy się nad założeniami Polityki Surowcowej Państwa. Podczas paneli dyskusyjnych porozmawiamy z ekspertami i użytkownikami surowców o potrzebach gospodarki krajowej oraz zasadach wykorzystania naszego potencjału geologicznego i identyfikacji potencjalnych obszarów niszowych rynku surowcowego. Dyskusja dotyczyć będzie również możliwości i ograniczeń geologii w nauce i edukacji oraz lokalnych kwestii związanych z geologią.

Udział w konferencji bezpłatny.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 13 stycznia 2018 r. na adres psp@mos.gov.pl. W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Państwowym Instytutem Geologicznym – PIB, któremu Ministerstwo Środowiska powierzyło organizację konferencji. Osoba wyznaczona do kontaktów w PIG-PIB: Anna Bagińska, tel. (22) 45 92 174, tel. kom. 607 702 049; e-mail: anna.baginska@pgi.gov.pl.

Pliki do pobrania: