Zaloguj
Geologia Samorządowa> Archiwum
  
    2018     
    2017     
    2016     
    2015     

XI Ogólnopolskie Forum Pomp Ciepła i Technologii Grzewczej

W dniu 28 lutego 2018 r., od godziny 10.30 do 14,00 w Kielcach podczas Targów ENEX, Hala E, Sala D odbędzie się Ogólnopolskie Forum Pomp Ciepła i Technologii Grzewczej. Konferencja skierowana jest do inwestorów, dostawców, wykonawców i wszystkich zainteresowanych tematem grzewczego wykorzystania pomp ciepła i technologii grzewczej w ogóle. Organizatorami konferencji jest Redakcja GLOBEnergia we współpracy z Targami ENEX Nowa Energia. Szczegółowe informacje o konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej Organizatora LINK

Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych – technologie, realizacja inwestycji, finansowanie

W dniach 21-23 lutego 2018 r., w Licheniu k. Konina odbędzie się X Konferencja „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych - technologie, realizacja inwestycji, finansowanie". Celem Konferencji jest zaprezentowanie aspektów prawnych i możliwości finansowania inwestycji związanych z termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych, przedstawienie doświadczeń firm działających na rynku polskim i zagranicznym w zakresie realizacji tego typu inwestycji oraz możliwości zastosowania nowoczesnych technologii. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli samorządów, inwestorów, przedsiębiorstw komunalnych - przyszłych użytkowników zakładów TPOK, przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych –przyszłych odbiorców energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w procesie TPOK oraz zainteresowanych instytucji, organizacji i firm. Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej LINK

Konferencja konsultacyjna dotycząca Polityki Surowcowej Państwa, Filar 2 – pt.: „Pozyskiwanie surowców ze złóż kopalin i ciepło Ziemi”.

PIG-PIB zaprasza na konferencję, która jest kontynuacją rozpoczętych w listopadzie 2017 r. szerokich konsultacji projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP), opracowanego pod kierunkiem Pana Ministra Mariusza Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. Konferencja odbędzie się w Toruniu, 22 lutego 2018 r., w godz. 10.00-15.30 w w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Droga Toruńska 3. Spotkanie będzie miało charakter paneli dyskusyjnych, podczas których zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z Filarem 2 PSP, tj. Pozyskiwanie surowców ze złóż kopalin i ciepło Ziemi.

Gośćmi paneli dyskusyjnych będą przedstawiciele rządu i parlamentu, władz lokalnych, świata nauki i przemysłu. Podczas paneli dyskutować będziemy o konieczności kontynuowania działań zmierzających do rozwoju perspektyw wykorzystania energii ciepła Ziemi, tak by kierunek ten stał się istotnym elementem ogólnokrajowej strategii rozwoju energetyki, ale także jednym z rozwiązań ograniczających zanieczyszczenie powietrza. Dyskusja dotyczyć będzie również możliwości wykorzystania tzw. geotermii niskotemperaturowej, która jest coraz powszechniej wykorzystywana w naszym kraju. Podczas rozmów nie zabraknie także tematyki dotyczącej złóż surowców chemicznych, które są bogactwem tego regionu, wykorzystywanym w przemyśle, a także doskonałym miejscem na bezzbiornikowe magazynowanie, np. węglowodorów. Dyskusja dotyczyć będzie również możliwości i ograniczeń geologii w nauce i edukacji oraz lokalnych kwestii związanych z geologią.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 19.02.2018 r., na adres psp@mos.gov.pl

Polityka Surowcowa Państwa

Konferencja konsultacyjna dotycząca Polityki Surowcowej Państwa, Filar 2 – pt.: „Pozyskiwanie surowców ze złóż kopalin i ciepło Ziemi”.

Serdecznie zapraszamy na konferencję, która jest czwartym już wydarzeniem (po Warszawie, Krakowie i Katowicach) z cyklu rozpoczętych w listopadzie 2017 r. szerokich konsultacji projektu Polityki Surowcowej Państwa, opracowanego pod kierunkiem Pana Ministra Mariusza Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa. Konferencja odbędzie się w Toruniu, 22 lutego 2018 r. w godz. 10.00-15.30 w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Droga Toruńska 3. Spotkanie będzie miało charakter paneli dyskusyjnych, podczas których zostaną zaprezentowane zagadnienia związane z Filarem 2 PSP dotyczącym ciepła Ziemi, a także pozyskiwania surowców mineralnych

Gośćmi paneli dyskusyjnych będą przedstawiciele rządu i parlamentu, władz lokalnych, świata nauki i przemysłu. Podczas paneli dyskutować będziemy o konieczności kontynuowania działań zmierzających do rozwoju perspektyw wykorzystania energii ciepła Ziemi, tak by kierunek ten stał się istotnym elementem ogólnokrajowej strategii rozwoju energetyki, ale także jednym z rozwiązań ograniczających zanieczyszczenie powietrza. Dyskusja dotyczyć będzie również możliwości wykorzystania tzw. geotermii niskotemperaturowej, która jest coraz powszechniej wykorzystywana w naszym kraju. Podczas rozmów nie zabraknie także tematyki dotyczącej złóż surowców chemicznych, które są bogactwem tego regionu, wykorzystywanym w przemyśle, a także doskonałym miejscem na bezzbiornikowe magazynowanie, np. węglowodorów. Dyskusja dotyczyć będzie również możliwości i ograniczeń geologii w nauce i edukacji oraz lokalnych kwestii związanych z geologią.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 19.02.2017 r., na adres psp@mos.gov.pl. W innych sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Państwowym Instytutem Geologicznym – PIB, Paweł Derkowski, tel. 22 4592780, 696 598 823; pawel.derkowski@pgi.gov.pl.

Polityka Surowcowa Państwa - Konferencja konsultacyjna

Konferencja konsultacyjna dotycząca Polityki Surowcowej Państwa, Filar 2 - pt. "Pozyskiwanie surowców ze złóż kopalin i ciepło Ziemi".

LINK

Polityka Surowcowa Państwa - Konferencja konsultacyjna

Konferencja konsultacyjna dotycząca Polityki Surowcowej Państwa, Filar 1 – pt.: „ Zapotrzebowanie gospodarki krajowej na surowce mineralne”.

LINK