Zaloguj
Geologia Samorządowa> Archiwum
  
    2020     
    2019     
    2018     
    2017     
    2016     
    2015     

Newsletter Państwowej Służby Geologicznej

Newsletter Państwowej Służby Geologicznej

W serwisie Państwowej Służby Geologicznej została uruchomiona nowa funkcjonalność – newsletter PSG. Pierwszy numer poświęcony został dostępowi do informacji geologicznej, gromadzonej przez Państwowy Instytut Geologiczny-PIB. W kolejnych numerach podzielimy się z Państwem wynikami aktualnych i zakończonych prac oraz dostarczymy eksperckich porad. Każdego roku realizujemy kilkadziesiąt zadań m.in. w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju i zasobów surowców mineralnych, monitorowania stanu środowiska geologicznego i ostrzegania o zagrożeniach naturalnych Zachęcamy do zapoznania się z treścią pierwszego numeru oraz do subskrypcji newslettera.
Serdecznie zapraszamy: Newsletter PSG nr 1

Konsultacje w sprawie modernizacji serwisu internetowego PIG-PIB „Geologia Samorządowa”. UWAGA !!! - przedłużenie terminu konsultacji do 30 kwietnia 2020 r.

PIG-PIB informuje, że w ramach projektu „Geologia Samorządowa” serwis informacyjno-edukacyjny w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska i przepisów prawa na lata 2020-2024, podjął prace mające na celu zmodernizowanie od strony informatyczno-technicznej i merytorycznej w/w stronę internetową. Nowa wersja serwis „Geologia Samorządowa”, opracowana zostanie w technologii Joomla. W związku z powyższym zachęcamy Państwa do konsultacji i przesłania do dnia 30 kwietnia 2020 r., swoich propozycji i uwag na adres: powiaty@pgi.gov.pl. Państwa opinie i sugestie będą miały realny wpływ na nasze działania i rozwój serwisu „Geologia Samorządowa”.

PIG-PIB przypomina o obowiązku corocznego sporządzania przez przedsiębiorców wydobywających kopaliny, informacji o zmianach zasobów złóż kopalin - Uwaga !!! dodatkowe możliwości przesłania formularzy

PIG-PIB pełniący funkcję państwowej służby geologicznej uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 101 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.) przedsiębiorcy wydobywający kopaliny ze złóż, sporządzają na podstawie operatu ewidencyjnego, informację o zmianach zasobów złoża kopaliny i corocznie, w terminie 15 marca 2020 r., przekazują ją właściwemu organowi koncesyjnemu oraz państwowej służbie geologicznej. W obecnym stanie epidemii, przy obecnych ograniczeniach, tych z Państwa, którzy nie dopełnili jeszcze ustawowego obowiązku prosimy uprzejmie o skorzystanie z możliwości i przesłanie skanu formularza lub informacji o braku wydobycia w 2019 r. na adres bilans.zasobow@pgi.gov.pl. Oryginały formularzy po zakończeniu obecnych ograniczeń prosimy przesłać na adres państwowej służby geologicznej: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Program Geologia Złożowa i Gospodarcza, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa. Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej PIG-PIB, zostały zamieszczone wskazówki dla wypełniających formularze oraz wzory formularzy. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na tematycznej stronie internetowej PIG-PIB "Surowce mineralne Polski" w zakładce informacje dla użytkowników złóż. Jednocześnie zachęcamy organy administracji geologicznej (starostwa powiatowe i urzędy marszałkowskie) do zamieszczenia powyższej informacji dla użytkowników złóż na stronach internetowych urzędów.

Raporty o złożach

PIG-PIB przypomina o obowiązku corocznego sporządzania przez przedsiębiorców wydobywających kopaliny, informacji o zmianach zasobów złóż kopalin

PIG-PIB pełniący funkcję państwowej służby geologicznej uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 101 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.) przedsiębiorcy wydobywający kopaliny ze złóż, sporządzają na podstawie operatu ewidencyjnego, informację o zmianach zasobów złoża kopaliny i corocznie, w terminie do dnia 15 marca, przekazują ją właściwemu organowi koncesyjnemu oraz państwowej służbie geologicznej. Wypełnione formularze (Z-1, Z-2, Z-3 lub Z-4) prosimy przesyłać do dnia 15 marca 2020 r., na adres: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Program Geologia Złożowa i Gospodarcza, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa. Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej PIG-PIB, zostały zamieszczone wskazówki dla wypełniających formularze oraz wzory formularzy. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na tematycznej stronie internetowej PIG-PIB "Surowce mineralne Polski" w zakładce informacje dla użytkowników złóż. Jednocześnie zachęcamy organy administracji geologicznej starostwa powiatowe i urzędy marszałkowskie) do zamieszczenia powyższej informacji dla użytkowników złóż na stronach internetowych urzędów.

Forum Pomp 2020

XIII Ogólnopolskie Forum Pomp Ciepła i Technologii Grzewczej

26 lutego 2020 r. w Kielcach odbędzie się XIII Ogólnopolskie Forum Pomp Ciepła i Technologii Grzewczej. Forum Pomp Ciepła to idealna miejsce, by zapoznać się z nowymi technologiami, sposobami sterowania i diagnostyki pomp ciepła, analizą cen pomp ciepła, aspektami prawnymi, wymaganiami dla instalatorów. Szczegółowe informacje o Forum oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie internetowej LINK

XXIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej

XXIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej odbędzie się w dniach 24-26.02.2020 r. w Krakowie, w hotelu QUBUS, ul. Nadwiślańska 6. Podczas sesji poruszone zostaną zagadnienia tj. transformacja energetyczna – trendy i praktyka funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych, nowe techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż, zagrożenia naturalne w górnictwie podziemnym, metan – źródło energii i zagrożenie, dobre praktyki w zapewnieniu stateczności wyrobisk korytarzowych i specjalnych w górnictwie podziemnym, górnictwo wobec rewolucji cyfrowej: technologiczno-organizacyjne aspekty procesów innowacyjnych, górnictwo a jego otoczenie społeczne – szanse i wyzwania. W ramach Szkoły przewidziano panel dyskusyjny: „Polsce potrzebny jest węgiel – jak długo i dlaczego?”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowejLINK