Zaloguj
Geologia Samorządowa> Eksploatacja

Eksploatacja kopalin

  
    Eksploatacja     
    Leksykon     
    Wykorzystanie     
    Opłaty     
    Wydobycie     
    W. brunatny     

Ochrona i racjonalne wykorzystywanie złóż kopalin

Ochrona i racjonalne wykorzystywanie złóż kopalin Zachęcam Państwa do  zapoznania się z  z wydaną w 2014r. publikacją "Ochrona i racjonalne wykorzystywanie złóż kopalin", autorstwa Pana prof. Marka Niecia oraz prof. Barbary Radwanek-Bąk. Autorzy publikacji w sposób usystematyzowany przedstawiają problematykę ochrony złóż w nawiązaniu do wymagań ochrony środowiska i przepisów prawa. Przedmiotowa publikacja udostępniona została w formie elektronicznej na stronie „Geologia Samorządowa”, dzięki uprzejmości autorów niniejszego opracowania.

Wersja elektroniczna publikacji:
Ochrona i racjonalne wykorzystywanie złóż kopalin -
(PDF - 2,4 MB)

Z poważaniem
dr Kamilla Olejniczak