Zaloguj
Geologia Samorządowa> Eksploatacja

Eksploatacja kopalin

  
    Eksploatacja     
    Leksykon     
    Wykorzystanie     
    Opłaty     
    Wydobycie     
    W. brunatny     

Potencjał zasobowy węgla brunatnego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem kompleksów złóż gubińskich i legnickich

Opracowanie powstało na podstawie pytań jakie formułowali uczestnicy konferencji (min. pracownicy administracji samorządowej), podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Eksploatacja złóż nieodnawialnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju i wymogów UE", która odbyła się 7 listopada 2008 w Polkowicach.

Potencjał zasobowy węgla brunatnego w Polsce… (PDF - 2 MB)

Opracowanie to zawiera ogólną charakterystykę złóż węgla brunatnego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zespołów złóż gubińskich i legnickich. Scharakteryzowano parametry geologiczno-górnicze, jakość surowca oraz zasoby, a także zagospodarowanie powierzchni poszczególnych złóż węgla brunatnego. Przedstawiono również charakterystykę potencjalnych metod eksploatacji/utylizacji złóż węgla brunatnego