Zaloguj
Geologia Samorządowa> Prezentacje

Warsztaty "Aspekty administracyjno-prawne i środowiskowe z zakresu hydrogeologii i ciepła Ziemi"

Warsztaty "Aspekty administracyjno-prawne i środowiskowo-społeczne odkrywkowej eksploatacji kopalin"

Warsztaty "Aspekty administracyjno-prawne i środowiskowe terenów objętych ruchami masowymi Ziemi"

Warsztaty "Aspekty geologiczno-środowiskowe terenów pogórniczych"

Wybrane aspekty formalno-prawne z zakresu geologii inżynierskiej i hydrogeologii

Formalno-prawne aspekty związane z zakończeniem eksploatacji kopalin ze złóż

Prawno-organizacyjne aspekty poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania gazu z niekonwencjonalnych złóż w Polsce

TARGI 2013

Warsztaty "Prawno-administracyjne aspekty racjonalnej gospodarki złożami kopalin i ich ochrony"