Zaloguj
Jaskinie> Flora i fauna

Flora i fauna

Zupełnie odmienne środowisko jaskiń, kształtowane jest przez całkowity brak światła i specyficzny mikroklimat. Środowisko to sprzyja zachowaniu unikatowych form fauny i flory, niejednokrotnie przetrwałej z plejstocenu, a nawet pliocenu. W chwili obecnej znanych jest około 7000 gatunków troglobiontów, czyli organizmów żyjących stale w jaskiniach i innych podziemnych strefach życia (głównie bezkręgowców).

Jaskina Mała w Mułowej, fot. K.Recielski

Szacuje się, że ilość ta może być dwu-trzykrotnie większa. Wiele z tych gatunków stanowią gatunki przetrwałe z poprzednich okresów geologicznych (głównie plejstocenu). Rozpoznanie fauny jaskiń Polski jest, jak dotychczas, “naskórkowe”. Jedynie nieliczne grupy zwierząt były badane i to w niewielkiej ilości jaskiń.

Znajomość występowania flory przedstawia się jeszcze gorzej. Prowadzone dotychczas badania były nieliczne i obejmowały jeszcze mniejszą ilość obiektów. O ile w niektórych jaskiniach prowadzone były badania mszaków, to nasza wiedza o występujących w jaskiniach grzybach, porostach, glonach i bakteriach jest znikoma. Przedstawione w dokumentacjach informacje na ten temat dotyczą głównie występowania flory przyotworowej na powierzchni terenu w zasięgu oddziaływania mikroklimatu jaskini oraz wewnątrz jaskini w zasięgu padającego światła.

Jerzy Grodzicki