Zaloguj
Jaskinie> Kontakt

Kontakt

Jaskinia Miętusia, fot. M.Sygowski

Dane adresowe do kontaktów w sprawach:

 • zawartości merytorycznej
 • Polskie Towarzystwo
  Przyjaciół Nauk o Ziemi
  Zarząd Główny
  ul. Nowolipki 24 sut. 7-8
  01-019 Warszawa
  email: ptpnoz.zg@pro.onet.pl
  tel/fax: (+48) 22 621 69 51

 • funkcjonowania witryny internetowej

  email: jaskinie@pgi.gov.pl