Zaloguj
Jaskinie> Regionalizacja

Jaskinie w Polsce występują w różnych regionach, głównie w jej południowej części, na obszarach gór i wyżyn. Nieliczne z nich można spotkać także na szeroko rozumianym Niżu Polskim, od wybrzeży Bałtyku po przedpole wyżyn na południu Polski. Z wyjątkiem obszaru Niżu Polskiego, gdzie jaskinie są rzadkim i sporadycznie powstającym zjawiskiem, jaskinie występują na ogół na obszarach łatwo definiowanych geomorfologicznie, gdzie budowa geologiczna sprzyja ich powstawaniu.

Dla ułatwienia identyfikacji poszczególnych jaskiń, obszar Polski został podzielony na regiony ich występowania. Oznaczono je w bazie danych literami, natomiast w obrębie wydzielonych regionów (w zależności od obszaru i ilości występujących tam jaskiń) wyróżnione mniejsze jednostki oznaczane literowo lub liczbowo (np.: K.Bd, G-4) Podział ten wygląda następująco:

 • TatryT
  • Jaskinie Tatr Zachodnich
  • Jaskinie Tatr Wysokich
 • PieninyP
  • Jaskinie części zachodniej Pasma Skałkowego Pienin
 • Polskie Karpaty FliszoweK
  • Jaskinie Pogórza Śląskiego – K.Ps
  • Jaskinie Beskidu Śląskiego – K.Bs
  • Jaskinie Kotliny Żywieckiej – K.Kż
  • Jaskinie Beskidu Żywieckiego – K.Bż
  • Jaskinie Beskidu Małego – K.Bm
  • Jaskinie Beskidu Makowskiego – K.Bmk
  • Jaskinie Pogórza Wiśnickiego – K.Pw
  • Jaskinie Beskidu Wyspowego – K.Bw
  • Jaskinie Gorców – K.G
  • Jaskinie Beskidu Sądeckiego – K.Bsd
  • Jaskinie Pogórza Rożnowskiego – K.Pr
  • Jaskinie Pogórza Ciężkowickiego – K.Pc
  • Jaskinie Beskidu Niskiego – K.Bn
  • Jaskinie Pogórza Dynowskiego – K.Pd
  • Jaskinie Gór Sanocko-Turczańskich – K.Gst
  • Jaskinie Bieszczadów – K.Bd
 • Wyżyna Śląsko-KrakowskaJ
 • Region ŚwiętokrzyskiG
  • Jaskinie subregionu Kieleckiego – G-1
  • Jaskinie subregionu Chęcińskiego – G-2
  • Jaskinie subregionu Łagowsko-Klimontowskiego – G-3
  • Jaskinie subregionu Łysogórskiego – G-4
  • Jaskinie subregionu Małogosko-Morawickiego – G-5
  • Jaskinie subregionu Konecko-Opoczyńskiego – G-6
  • Jaskinie subregionu Szydłowiecko-Ostrowieckiego – G-7
  • Jaskinie subregionu Iłżecko-Wierzbickiego – G-8
 • Niecka Nidziańska
 • Niż Polski
  • Jasknie Niżu Polskiego – NP
 • SudetyS
  • Jaskinie Sudetów Wschodnich - S.I
  • Jaskinie Sudetów Środkowych - S.II
  • Jaskinie Sudetów Zachodnich - S.III
  • Jaskinie Pogórza Zachodniosudeckiego - S.IV
  • Jaskinie Przedgórza Sudeckiego - S.V