Zaloguj
Amonit

Kolekcje geologiczne to podsystem Centralnej Bazy Danych Geologicznych przechowujący dane o zbiorach Muzeum geologicznego w Warszawie i oddziałów regionalnych PIG-PIB.

Są to dane o kolekcjach paleontologicznych, paleobotanicznych, mineralogicznych i petrograficznych gromadzonych w postaci okazów, polerów, płytek cienkich i preparatów. Zawiera on dane pochodzące z bazy ARCHIMUZ oraz od 2006 roku jest systematycznie zasilany kolejnymi danymi. Kolekcje geologiczne połączone są z innymi podsystemami CBDG (Otwory i Dokumenty).

Wprowadzanie danych odbywa się za pośrednictwem niniejszej witryny i wykonywane jest pod merytorycznym nadzorem Muzeum geologicznego PIG-PIB oraz uprawnionych osób w oddziałach.

Aplikacja internetowa obsługująca podsystem Kolekcje geologiczne umożliwia internautom: zaawansowane wyszukiwanie danych, ich eksport oraz przeglądanie (łącznie z lokalizacją na mapie i zdjęciami wybranych okazów).