Zaloguj
Kolekcje geologiczne> finansowanie

Finansowanie prac

Prace sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Rozbudowa aplikacji do prezentacji danych podsystemu CBDG "Kolekcje geologiczne" oraz wprowadzenie do CBDG 25 tys. okazów paleontologicznych z zasobów Oddziału Górnośląskiego PIG-PIG w Sosnowcu, w 2014 r. zostało sfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Finansujący prac rozwojowych w 2014 r.