Zaloguj
Kolekcje geologiczne> Kontakt

Kontakt

Działanie aplikacji oraz zarządzania danymi projektu Kolekcje geologiczne

Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Utrzymania Systemów Informatycznych
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
e-mail: kolekcje@pgi.gov.pl

Merytoryczna poprawność danych

Muzeum geologiczne PIG-PIB w Warszawie
e-mail: tatiana.woroncowa-marcinowska@pgi.gov.pl

Oddział Górnośląski PIG-PIB w Sosnowcu
e-mail: aleksandra.trzepierczynska@pgi.gov.pl