Zaloguj
Kolekcje geologiczne> Kontakt

Kontakt

Działanie aplikacji oraz zarządzanie danymi projektu Kolekcje geologiczne

Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Utrzymania i Rozwoju Systemów Dziedzinowych
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
e-mail: kolekcje@pgi.gov.pl

Merytoryczna poprawność danych

Muzeum geologiczne PIG-PIB w Warszawie
e-mail: muzeum@pgi.gov.pl

Oddziały PIG-PIB: Górnośląski w Sosnowcu i Dolnośląski we Wrocławiu
e-mail: kolekcje@pgi.gov.pl