Zaloguj
Kolekcje geologiczne> Słownik skamieniałości

Słownik słów kluczowych „Skamieniałości” CBDG

Słownik słów kluczowych „Skamieniałości” został sporządzony w celu efektywnego wyszukiwania danych paleontologicznych w zasobach Centralnej Bazy Danych Geologicznych PIG-PIB. Jest wykorzystywany w obrębie podsystemów CBDG: „Dokumenty”, „Otwory” oraz „Kolekcje geologiczne”.

Opracowanie: dr hab. Marcin Machalski (Instytut Paleobiologii, PAN)
Konsultacja: mgr Ewa Machalska (Geologiczne Bazy Danych PIG-PIB)

Budowa
Systematyka
Bibliografia

Przeglądanie słownika

Słownik można przeglądać na dwa sposoby: