Zaloguj
Wersja 3.23.0 zbudowana 2017-05-25-13:41
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Złoża
Mapa
Pomoc
Szczegóły złoża
Dane podstawowe
Mapa
Położenie administracyjne
Gmina
Powiat
Województwo
 
«««12345678910»»»
Użytkownicy
Użytkownik
Kod
Status
Usuń z listy
 
Brak danych
Zagrożenia środowiska
Typy zagrożeń
Kod
 
«««12345678910»»»
Tereny nad złożem
Kod
Rodzaj terenu
Powierzchnia
Procent
 
«««12345678910»»»
Poziomy wodonośne
Głębokość od
Głębokość do
Ciśnienie od
Ciśnienie do
Stopień mineralizacji od
Stopień mineralizacji do
Klasa wody
Rodzaj wody
 
«««12345678910»»»