Zaloguj
Muzeum> Edukacja> Kolekcje dydaktyczne

KOLEKCJE DYDAKTYCZNE SKAŁ POLSKI

Oferujemy Państwu unikatową kolekcję dydaktyczną skał Polski, zawierającą zbiór skał magmowych, osadowych i metamorficznych, zebranych z terenu całej Polski, umożliwiających poznanie zróżnicowanej litologii naszego kraju. Do okazów dołączono metryczki z nazwą, lokalizacją i wiekiem skały, a także spisem i mapką Polski, na której zaznaczono miejsca skąd pochodzą próbki. Niektóre skały, takie jak wapienie, piaskowce czy łupki, prezentowane są w kilku odmianach. Minimalna wielkość okazu 4,5 x 4,5 x 4,5 cm. W przypadku niektórych skał próbki mogą składać się z dwóch lub większej ilości okruchów.

Cena dużej kolekcji (spis okazów), zawierającej 50 okazów, wynosi
250,00 zł plus koszt wysyłki 40,00 zł.

Cena małej kolekcji (spis okazów) liczącej 25 okazów wynosi
140,00 zł plus koszty wysyłki 25,00 zł.

Istnieje możliwość odbioru osobistego w Muzeum Geologicznym w Warszawie.

Wpłaty w formie przelewu należy dokonać na numer rachunku bankowego:
GETIN NOBLE BANK Warszawa - 52 1560 0013 2366 2335 1965 0001
W tytule przelewu należy wpisać: Opłata za kolekcję dydaktyczną

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerami:
22 45 92 454, 22 45 92 348
lub na adres mailowy: katarzyna.skurczynska-garwolinska@pgi.gov.pl