Zaloguj
Muzeum> Edukacja> Lekcje muzealne

LEKCJE MUZEALNE

Szanowni Państwo

Z uwagi na kwestie organizacyjne w terminie 15-26.01.2018r. nie będziemy oprowadzać grup z przewodnikiem i prowadzić lekcji/warsztatów muzealnych.
Przepraszamy za utrudnienie.


Zajęcia prowadzone są dla grup zorganizowanych w sali nr 16.
Opłaty za lekcje w formie wykładu z prezentacją multimedialną wynoszą 5 zł, a warsztatu 10 zł od uczestnika, przy minimalnej ilości 10, a maksymalnej 50 osób na lekcje i 30 osób na warsztaty (w wyjątkowych przypadkach może być mniejsza). W przypadku grupy mniejszej niż 10 osób opłata będzie pobierana jak za 10 osób (odpowiednio 50 i 100 zł). W powyższych stawkach zawarty jest podatek VAT.

 1. Opłaty można dokonać gotówką w dniu zorganizowanych zajęć lub na konto bankowe w formie przedpłat.
 2. Celem uregulowania płatności gotówkowych należy zgłosić się z odliczoną kwotą do sekretariatu Muzeum Geologicznego PIG-PIB.
 3. Opłaty w formie przelewu należy dokonać co najmniej 3 dni przed terminem zajęć, na numer rachunku bankowego:
  GETIN NOBLE BANK Warszawa - 52 1560 0013 2366 2335 1965 0001
  W tytule przelewu należy wpisać:
  Opłata za warsztat/lekcję w Muzeum Geologicznym.
 4. Potwierdzenie opłaty za lekcje w formie faktury zostanie przekazane osobie odpowiedzialnej za grupę po zakończonych zajęciach, bądź przesłane na adres szkoły, instytucji itp. – do uzgodnienia.
 5. Po zarezerwowaniu zajęć (lekcji/warsztatów) prosimy niezwłocznie o przesłanie na adres mailowy muzeum@pgi.gov.pl danych niezbędnych do wystawienia faktury tj:
  • nazwy Zleceniodawcy,
  • danych adresowych,
  • adresu do korespondencji – jeżeli jest inny niż podany powyżej,
  • NIP-u,
  • rodzaju zajęć – lekcja lub warsztat,
  • tytułu zajęć,
  • terminu zajęć,
  • ilości osób uczestniczących w zajęciach (bez nauczycieli/opiekunów),
  • formy odbioru faktury:
   • osobiście – z podaniem daty odbioru, tzn. w dniu w którym zajęcia będą się odbywały lub w innym podanym terminie,
   • przesłanie na wskazany adres.

Zapisy na zajęcia prowadzone są od poniedziałku do czwartku pod numerem
tel. 22 45 92 717 w godz. 9.00 - 12.00.

Uwaga
Zapisy przyjmujemy z wyprzedzeniem
nie większym niż miesięczne i nie mniejszym niż tygodniowe.


W związku z koniecznością wcześniejszego wystawienia faktury prosimy o przesłanie drogą mailową niezbędnych danych (łącznie z NIP-em) do tygodnia przed zarezerwowanymi zajęciami.
Jeśli dane nie zostaną przesłane na czas rezerwacja zostanie anulowana, a co za tym idzie zajęcia nie odbędą się.

Zwracamy się z prośbą o telefoniczne powiadamianie nas w przypadku, kiedy nie mogą Państwo punktualnie przybyć na zajęcia. Brak informacji z Państwa strony o ewentualnym spóźnieniu, przekraczającym 20 minut, będzie równoznaczny z anulowaniem rezerwacji. Grupa która zjawi się po tym czasie, może jedynie samodzielnie zwiedzić muzeum.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Muzeum Geologicznego PIG-PIB


TEMATYKA ZAJĘĆ

PRZEDSZKOLE

BEZKRĘGOWCE PRADAWNYCH MÓRZ (lekcja lub warsztaty)
– mgr Maria Andruszkiewicz - Gorzelak

PALEONTOLOGIA W MAŁYM PALCU (lekcja lub warsztaty)
– mgr Maria Andruszkiewicz - Gorzelak

NAJSŁYNNIEJSZE POLSKIE STANOWISKA PALEONTOLOGICZNE I SENSACYJNE POLSKIE ODKRYCIA (lekcja lub warsztaty)
– mgr Maria Andruszkiewicz - Gorzelak

SZTUKA PLEJSTOCEŃSKICH MYŚLIWYCH - WARSZTATY PLASTYCZNE
– mgr Agata Olszyńska

PALEONTOLOGIA A ARCHEOLOGIA W PRAKTYCE – PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE (WARSZTATY)
– mgr Michalina Ścibisz - Kosanowska

SZKOŁA PODSTAWOWA KL. 0-III

HISTORIA BURSZTYNU BAŁTYCKIEGO (LEKCJA POKAZOWA)
– mgr Lidia Adach

BEZKRĘGOWCE PRADAWNYCH MÓRZ (lekcja lub warsztaty)
– mgr Maria Andruszkiewicz - Gorzelak

PALEONTOLOGIA W MAŁYM PALCU (lekcja lub warsztaty)
– mgr Maria Andruszkiewicz - Gorzelak

NAJSŁYNNIEJSZE POLSKIE STANOWISKA PALEONTOLOGICZNE I SENSACYJNE POLSKIE ODKRYCIA (lekcja lub warsztaty)
– mgr Maria Andruszkiewicz - Gorzelak

PALEONTOLOGIA A ARCHEOLOGIA W PRAKTYCE – PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE (WARSZTATY)
– mgr Michalina Ścibisz - Kosanowska

SZTUKA PLEJSTOCEŃSKICH MYŚLIWYCH - WARSZTATY PLASTYCZNE
– mgr Agata Olszyńska

BOGACTWA NATURALNE POLSKI (WARSZTATY) - mgr Katarzyna Skurczyńska-Garwolińska


SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV-VII

BEZKRĘGOWCE PRADAWNYCH MÓRZ (lekcja lub warsztaty)
– mgr Maria Andruszkiewicz - Gorzelak

PALEONTOLOGIA W MAŁYM PALCU (lekcja lub warsztaty)
– mgr Maria Andruszkiewicz - Gorzelak

NAJSŁYNNIEJSZE POLSKIE STANOWISKA PALEONTOLOGICZNE I SENSACYJNE POLSKIE ODKRYCIA (lekcja lub warsztaty)
– mgr Maria Andruszkiewicz - Gorzelak

TAJEMNICZY ŚWIAT JASKIŃ - mgr inż. Monika Krzeczyńska

MIESZKAŃCY PODZIEMNYCH OTCHŁANI - mgr inż. Monika Krzeczyńska

SZTUKA PLEJSTOCEŃSKICH MYŚLIWYCH - WARSZTATY PLASTYCZNE
– mgr Agata Olszyńska

BOGACTWA NATURALNE POLSKI (WARSZTATY) - mgr Katarzyna Skurczyńska-Garwolińska

GEOLOGICZNE OBLICZA WARSZAWY (WARSZTATY)
– mgr Michalina Ścibisz - Kosanowska

HISTORIA ŻYCIA NA ZIEMI (warsztaty) - mgr Marlena Świło, mgr inż. Monika Krzeczyńska

ROZPOZNAWANIE SKAŁ I MINERAŁÓW (warsztaty) - mgr Marlena Świło, mgr inż. Monika Krzeczyńska

ROZPOZNAWANIE SKAMIENIAŁOŚCI (lekcje/warsztaty)
- dr Tatiana Woroncowa-Marcinowska

CO NIÓSŁ LĄDOLÓD - dr Tatiana Woroncowa-Marcinowska


GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

ROZPOZNAWANIE SKAŁ (warsztaty)– mgr Lidia Adach

NOWOŚĆ TROPEM DINOZAURÓW PRZEZ POLSKĘ– Gerard Gierliński

NOWOŚĆ ŚLADAMI DINOZAURÓW NA DZIKIM ZACHODZIE– Gerard Gierliński

NOWOŚĆ ZAGINIONY LĄD– Gerard Gierliński

TAJEMNICZY ŚWIAT JASKIŃ - mgr inż. Monika Krzeczyńska

GENEZA I BUDOWA GEOLOGICZNA OCEANÓW - dr hab. Włodzimierz Mizerski, prof. nadzw. PIG-PIB

WIELKIE KATASTROFY W HISTORII ZIEMI - dr hab. Włodzimierz Mizerski, prof. nadzw. PIG-PIB

NOWOŚĆ KRÓTKA HISTORIA ZIEMI - dr hab. Włodzimierz Mizerski, prof. nadzw. PIG-PIB

DLACZEGO ZIEMIA DRŻY - GENEZA I SKUTKI TRZĘSIEŃ ZIEMI
- mgr Katarzyna Skurczyńska-Garwolińska

LÓD W ROLI GŁÓWNEJ - mgr Katarzyna Skurczyńska-Garwolińska

TAJEMNICE WNĘTRZA ZIEMI - mgr Katarzyna Skurczyńska-Garwolińska

WYŚCIG ZBROJEŃ W MORZU DEWOŃSKIM - dr Piotr Szrek

NAUKA PŁYWANIA, NAUKA CHODZENIA – WCZESNA EWOLUCJA KRĘGOWCÓW
- dr Piotr Szrek

SUROWCE MINERALNE POLSKI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KOPALIN STOSOWANYCH W ENERGETYCE
- mgr Andrzej Szymkowiak

GEOLOGICZNE OBLICZA WARSZAWY (WARSZTATY)
– mgr Michalina Ścibisz - Kosanowska

ROZPOZNAWANIE SKAMIENIAŁOŚCI (lekcje/warsztaty)
- dr Tatiana Woroncowa-Marcinowska

CO NIÓSŁ LĄDOLÓD - dr Tatiana Woroncowa-Marcinowska