Zaloguj
Muzeum> Edukacja> Lekcje muzealne

Szanowni Państwo

Z przyczyn technicznych zapisy na lekcje muzealne oraz oprowadzanie z przewodnikiem przyjmowane będą od 11.03.2019. Za utrudnienia przepraszamy.LEKCJE MUZEALNE

Zajęcia prowadzone są dla grup zorganizowanych w sali nr 16.
Opłaty za lekcje w formie wykładu z prezentacją multimedialną wynoszą 5 zł, a warsztatu 10 zł od uczestnika, przy minimalnej ilości 10, a maksymalnej 50 osób na lekcje i 30 osób na warsztaty (w wyjątkowych przypadkach może być mniejsza). W przypadku grupy mniejszej niż 10 osób opłata będzie pobierana jak za 10 osób (odpowiednio 50 i 100 zł). W powyższych stawkach zawarty jest podatek VAT.


 1. Opłaty można dokonać gotówką w dniu zorganizowanych zajęć lub na konto bankowe w formie przedpłat.
 2. Celem uregulowania płatności gotówkowych należy zgłosić się z odliczoną kwotą do sekretariatu Muzeum Geologicznego PIG-PIB.
 3. Opłaty w formie przelewu należy dokonać co najmniej 3 dni przed terminem zajęć, na numer rachunku bankowego:
  GETIN NOBLE BANK Warszawa - 52 1560 0013 2366 2335 1965 0001
  W tytule przelewu należy wpisać:
  Opłata za warsztat/lekcję w Muzeum Geologicznym.
 4. Potwierdzenie opłaty za lekcje w formie faktury zostanie przekazane osobie odpowiedzialnej za grupę po zakończonych zajęciach, bądź przesłane na adres szkoły, instytucji itp. – do uzgodnienia.
 5. Po zarezerwowaniu zajęć (lekcji/warsztatów) prosimy niezwłocznie o przesłanie na adres mailowy muzeum@pgi.gov.pl danych niezbędnych do wystawienia faktury tj:
  • nazwy Zleceniodawcy,
  • danych adresowych,
  • adresu do korespondencji – jeżeli jest inny niż podany powyżej,
  • NIP-u,
  • rodzaju zajęć – lekcja lub warsztat,
  • tytułu zajęć,
  • terminu zajęć,
  • ilości osób uczestniczących w zajęciach (bez nauczycieli/opiekunów),
  • formy odbioru faktury:
   • osobiście – z podaniem daty odbioru, tzn. w dniu w którym zajęcia będą się odbywały lub w innym podanym terminie,
   • przesłanie na wskazany adres.

Zapisy na zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku pod numerem
tel. 22 45 92 182.

Uwaga
Zapisy przyjmujemy z wyprzedzeniem
nie większym niż miesięczne i nie mniejszym niż tygodniowe.


W związku z koniecznością wcześniejszego wystawienia faktury prosimy o przesłanie drogą mailową niezbędnych danych (łącznie z NIP-em) do tygodnia przed zarezerwowanymi zajęciami.
Jeśli dane nie zostaną przesłane na czas rezerwacja zostanie anulowana, a co za tym idzie zajęcia nie odbędą się.

Zwracamy się z prośbą o telefoniczne powiadamianie nas w przypadku, kiedy nie mogą Państwo punktualnie przybyć na zajęcia. Brak informacji z Państwa strony o ewentualnym spóźnieniu, przekraczającym 20 minut, będzie równoznaczny z anulowaniem rezerwacji. Grupa która zjawi się po tym czasie, może jedynie samodzielnie zwiedzić muzeum.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Muzeum Geologicznego PIG-PIB


TEMATYKA ZAJĘĆ

PRZEDSZKOLE i ZERÓWKA

BEZKRĘGOWCE PRADAWNYCH MÓRZ (warsztaty)
– mgr Maria Andruszkiewicz - Gorzelak

PALEONTOLOGIA W MAŁYM PALCU (warsztaty)
– mgr Maria Andruszkiewicz - Gorzelak

SZTUKA PLEJSTOCEŃSKICH MYŚLIWYCH - WARSZTATY PLASTYCZNE
– mgr Agata Olszyńska

SZKOŁA PODSTAWOWA KL. I-III

HISTORIA BURSZTYNU BAŁTYCKIEGO (LEKCJA POKAZOWA)
– mgr Lidia Adach

BEZKRĘGOWCE PRADAWNYCH MÓRZ (warsztaty)
– mgr Maria Andruszkiewicz - Gorzelak

PALEONTOLOGIA W MAŁYM PALCU (warsztaty)
– mgr Maria Andruszkiewicz - Gorzelak

Czasowo zawieszone NAJSŁYNNIEJSZE POLSKIE STANOWISKA PALEONTOLOGICZNE I SENSACYJNE POLSKIE ODKRYCIA (warsztaty)
– mgr Maria Andruszkiewicz - Gorzelak

SZTUKA PLEJSTOCEŃSKICH MYŚLIWYCH - WARSZTATY PLASTYCZNE
– mgr Agata Olszyńska

BOGACTWA NATURALNE POLSKI (WARSZTATY) - mgr Katarzyna Skurczyńska-Garwolińska


SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV-VIII

BEZKRĘGOWCE PRADAWNYCH MÓRZ (warsztaty)
– mgr Maria Andruszkiewicz - Gorzelak

PALEONTOLOGIA W MAŁYM PALCU (warsztaty)
– mgr Maria Andruszkiewicz - Gorzelak

Czasowo zawieszone NAJSŁYNNIEJSZE POLSKIE STANOWISKA PALEONTOLOGICZNE I SENSACYJNE POLSKIE ODKRYCIA (warsztaty)
– mgr Maria Andruszkiewicz - Gorzelak

TAJEMNICZY ŚWIAT JASKIŃ - mgr inż. Monika Krzeczyńska

MIESZKAŃCY PODZIEMNYCH OTCHŁANI - mgr inż. Monika Krzeczyńska

SZTUKA PLEJSTOCEŃSKICH MYŚLIWYCH - WARSZTATY PLASTYCZNE
– mgr Agata Olszyńska

BOGACTWA NATURALNE POLSKI (WARSZTATY) - mgr Katarzyna Skurczyńska-Garwolińska

HISTORIA ŻYCIA NA ZIEMI (warsztaty) - mgr Marlena Świło, mgr inż. Monika Krzeczyńska

ROZPOZNAWANIE SKAŁ I MINERAŁÓW (warsztaty) - mgr Marlena Świło, mgr inż. Monika Krzeczyńska

ROZPOZNAWANIE SKAMIENIAŁOŚCI (lekcje/warsztaty)
- dr Tatiana Woroncowa-Marcinowska

CO NIÓSŁ LĄDOLÓD - dr Tatiana Woroncowa-Marcinowska


GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

ROZPOZNAWANIE SKAŁ (warsztaty)– mgr Lidia Adach / mgr Andrzej Szymkowiak

TROPEM DINOZAURÓW PRZEZ POLSKĘ– Gerard Gierliński

ŚLADAMI DINOZAURÓW NA DZIKIM ZACHODZIE– Gerard Gierliński

ZAGINIONY LĄD – Gerard Gierliński

TAJEMNICZY ŚWIAT JASKIŃ - mgr inż. Monika Krzeczyńska

GENEZA I BUDOWA GEOLOGICZNA OCEANÓW - dr hab. Włodzimierz Mizerski, prof. nadzw. PIG-PIB

WIELKIE KATASTROFY W HISTORII ZIEMI - dr hab. Włodzimierz Mizerski, prof. nadzw. PIG-PIB

KRÓTKA HISTORIA ZIEMI - dr hab. Włodzimierz Mizerski, prof. nadzw. PIG-PIB

DLACZEGO ZIEMIA DRŻY - GENEZA I SKUTKI TRZĘSIEŃ ZIEMI
- mgr Katarzyna Skurczyńska-Garwolińska

LÓD W ROLI GŁÓWNEJ - mgr Katarzyna Skurczyńska-Garwolińska

NOWOŚĆ TAJEMNICE WNĘTRZA ZIEMI - mgr Katarzyna Skurczyńska-Garwolińska

WYŚCIG ZBROJEŃ W MORZU DEWOŃSKIM - dr Piotr Szrek

NAUKA PŁYWANIA, NAUKA CHODZENIA – WCZESNA EWOLUCJA KRĘGOWCÓW
- dr Piotr Szrek

SUROWCE MINERALNE POLSKI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KOPALIN STOSOWANYCH W ENERGETYCE
- mgr Andrzej Szymkowiak

NOWOŚĆ FANTASTYCZNY ŚWIAT MINERAŁÓW
- mgr Andrzej Szymkowiak

ROZPOZNAWANIE SKAMIENIAŁOŚCI (lekcje/warsztaty)
- dr Tatiana Woroncowa-Marcinowska

CO NIÓSŁ LĄDOLÓD - dr Tatiana Woroncowa-Marcinowska