Zaloguj
Muzeum> Edukacja> Lekcje muzealne> Bezkręgowce pradawnych mórz P

BEZKRĘGOWCE PRADAWNYCH MÓRZ (warsztaty)

Maria Andruszkiewicz - Gorzelak

Na zajęciach oprócz krótkiego wstępu na temat paleontologii i pracy paleontologów, omawiane będą najważniejsze grupy zwierząt bezkręgowych żyjących miliony lat temu w pradawnych morzach również na terenie Polski.

Celem zajęć jest:

 • zainteresowanie dzieci paleontologią;
 • wyjaśnienie pojęcia skamieniałości i sposobu ich powstawania;
 • zapoznanie z warunkami pracy paleontologów oraz z metodami poszukiwania skamieniałości;
 • zaznajomienie z bezkręgowcami z dawnych epok;
 • uświadomienie jak wyglądała dawna bioróżnorodność i czym różniła się od dzisiejszej;
 • nabycie praktycznej umiejętności rozpoznawania skamieniałości;
 • rozbudzenie w dzieciach ciekawości i pasji badawczej;

Forma zajęć: warsztaty

  Warsztaty:
  Podczas warsztatów dzieci obejrzą prezentację multimedialną opatrzoną licznymi ilustracjami, a także będą wybierać i rozpoznawać omawiane bezkręgowce spośród skamieniałości.

  Warsztaty trwają od 45 min do 1 h (w zależności od aktywności dzieci)
  Grupa może liczyć maksymalnie 30 osób

Warsztaty skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym (5 - 6 lat).