Zaloguj
Muzeum> Edukacja> Lekcje muzealne> Tajemnice wnętrza Ziemi

Tajemnice wnętrza Ziemi

Katarzyna Skurczyńska-Garwolińska

Lekcja skład się z następujących części:

  • Wprowadzenie;
  • Budowa Ziemi z omówieniem poszczególnych warstw;
  • Procesy endogeniczne
    • procesy tektoniczne
    • Wulkanizm
  • Podsumowanie;

Lekcja skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych. Grupa może liczyć maksymalnie 50 osób.