Zaloguj
Muzeum> Edukacja> Lekcje muzealne> Tropem dinozaurów przez Polskę

TROPEM DINOZAURÓW PRZEZ POLSKĘ (lekcja)

Gerard Gierliński

Jest to opowieść o dinozaurach zamieszkujących Polskę od najstarszych, triasowych, znalezisk ze Śląska Opolskiego poprzez bogate odkrycia z rejonu świętokrzyskiego, z okresu jurajskiego, aż po te najmłodsze znaleziska z kredy Zamojszczyzny. Jest to, więc wędrówka poprzez dzieje geologiczne ziem polskich i podróż śladami dinozaurów od południowego zachodu Polski, szerokim łukiem zakreślający centralny obszar kraju i kończąca się na jego południowo-wschodnim krańcu. Podczas tej lekcji poznamy zróżnicowane światy dinozaurów rozpoznanych na podstawie badań ich skamieniałych śladów stóp.

Celem zajęć jest:

  • zainteresowanie dzieci paleontologią;
  • zaznajomienie z osobliwym typem skamieniałości, jakim są skamieniałe tropy wymarłych zwierząt;
  • poznanie w chronologicznym porządku zróżnicowanych światów dinozaurów istniejących na ziemiach polskich;
  • poznanie miejsc znalezisk jak i miejsc, w których możemy obejrzeć omawiane znaleziska w terenie;
  • rozbudzenie w młodzieży ciekawości i pasji badawczej;

Forma zajęć: lekcja

Podczas lekcji słuchacze obejrzą prezentację multimedialną opatrzoną licznymi ilustracjami.

Lekcja trwa od 45 do 60 min (w zależności od aktywności słuchaczy) i skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych. Grupa może liczyć maksymalnie 50 osób.