Zaloguj
Muzeum> Edukacja> Lekcje muzealne> Śladami dinozaurów na Dzikim Zachodzie

ŚLADAMI DINOZAURÓW NA DZIKIM ZACHODZIE (lekcja)

Gerard Gierliński

Lekcja dotyczy znalezisk i badań nad śladami dinozaurów w zachodniej części USA, poczynając od odkryć w najstarszych formacjach geologicznych najstarszych, z późnego triasu, po najmłodsze znaleziska z okresu kredowego. Jest to przegląd najciekawszych znalezisk, gównie z obszaru stanu Utah, Kolorado i Teksas.

Celem zajęć jest:

  • zainteresowanie dzieci paleontologią;
  • zaznajomienie z osobliwym typem skamieniałości, jakim są skamieniałe tropy wymarłych zwierząt;
  • poznanie najciekawszych znalezisk i ich interpretacji z zachodniej części Stanów Zjednoczonych, a w tym poznanie skali, w jakiej działają polscy badacze;
  • zapoznanie się z warsztatem badawczym paleoichnologii - gałęzi paleontologii badającej kopalne tropy zwierząt;
  • rozbudzenie w młodzieży ciekawości i pasji badawczej;

Forma zajęć: lekcja

Podczas lekcji słuchacze obejrzą prezentację multimedialną opatrzoną licznymi ilustracjami.

Lekcja trwa od 45 do 60 min (w zależności od aktywności słuchaczy) i skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych. Grupa może liczyć maksymalnie 50 osób.