Zaloguj
Muzeum> Edukacja> Lekcje muzealne> Zaginiony ląd

ZAGINIONY LĄD (lekcja)

Gerard Gierliński

Jest to opowieść o dinozaurach zamieszkujących pod koniec okresu kredowego rejon Roztocza w południowowschodniej Polsce. Jest to barwna opowieść jak została odkryta do niedawna nieznana kraina polskich dinozaurów, a zarazem nieznany i nadal słabo poznawany ląd, obszar wyspowy, zasiedlony 70 milionów lat temu przez zwierzęta pochodzące z dalekiej Azji.

Celem zajęć jest:

  • zainteresowanie dzieci biologią, geologią i paleontologią;
  • zaznajomienie z osobliwym typem skamieniałości, jakim są skamieniałe tropy wymarłych zwierząt;
  • poznanie ostatniego ze światów polskich dinozaurów;
  • poznanie miejsc, w których możemy obejrzeć omawiane znaleziska w terenie;
  • rozbudzenie w młodzieży ciekawości i pasji badawczej;

Forma zajęć: lekcja

Podczas lekcji słuchacze obejrzą prezentację multimedialną opatrzoną licznymi ilustracjami.

Lekcja trwa od 45 do 60 min (w zależności od aktywności słuchaczy) i skierowana do uczniów liceum. Grupa może liczyć maksymalnie 50 osób.