Zaloguj
Muzeum> Edukacja> Lekcje muzealne> Rozpoznawanie skał i minerałów

Rozpoznawanie skał i minerałów

Marlena Świło, Monika Krzeczyńska

Warsztaty z rozpoznawania skał i minerałów dla uczniów szkół podstawowych. Podczas zajęć uczniowie:
- poznają definicje minerału i skały oraz różnice pomiędzy nimi
- nauczą się rozpoznawać podstawowe minerały
- poznają podstawową klasyfikację skał pod względem składu i genezy
- poznają zastosowania skał i minerałów w życiu codziennym

Zajęcia dla klas IV-VI.
Grupa może liczyć maksymalnie 24 osoby. Zajęcia trwają ok. 90 minut.