Zaloguj
Muzeum> Edukacja> Lekcje muzealne> Wyścig zbrojeń w morzu dewońskim

Wyścig zbrojeń w morzu dewońskim

Piotr Szrek

Lekcja skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych. Grupa może liczyć maksymalnie 50 osób.