Zaloguj
Muzeum> Edukacja> Lekcje muzealne> Wczesna ewolucja kręgowców

Nauka pływania, nauka chodzenia – wczesna ewolucja kręgowców

Piotr Szrek

Kręgowce to grupa zwierzęca do której należymy również my – ludzie. Zapewne dlatego od początku istnienia paleontologii skamieniałe szczątki kręgowców wzbudzały szczególne zainteresowanie badaczy. Do najbardziej znanych spośród nich należą dinozaury rozpalające wyobraźnię wielu osób. Należy jednak pamiętać, że są one zwieńczeniem pewnego etapu ewolucji, poprzedzonego wieloma milionami lat fascynujących zmian u przodków tych zwierząt. W czasie proponowanej lekcji zostanie w przystępny sposób omówione powstanie i wczesna ewolucja pierwszych kręgowców, przykłady przystosowań ewolucyjnych oraz kluczowe momenty historii ich rozwoju takie jak powstanie płetw, oddychanie powietrzem atmosferycznym, czy wyjście na ląd. Lekcja będzie ilustrowana przy pomocy prezentacji multimedialnej rysunkami oraz zdjęciami skamieniałości ze szczególnym uwzględnieniem polskich znalezisk oraz omówieniem aktualnie prowadzonych badań.

Lekcja skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych. Grupa może liczyć maksymalnie 50 osób.