Zaloguj
Muzeum> Edukacja> Lekcje muzealne> Surowce mineralne

Surowce mineralne Polski ze szczególnym uwzględnieniem kopalin stosowanych w energetyce

Andrzej Szymkowiak

Lekcja – system podający
Prezentacja multimedialna - ok. 60 min.

Kolejność:

  • surowce energetyczne – węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny;
  • surowce metaliczne - polimetaliczne złoża miedzi, złoża cynku i ołowiu, złoża żelaza;
  • surowce dla przemysłu chemicznego, budowlanego – między innymi złoża siarki, soli kamiennej, gipsu, skał granitoidowych i inne kopaliny użyteczne;
  • podsumowanie, krótka dyskusja i prezentacja wybranych okazów.

Lekcja skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i trzeciej klasy gimnazjum. Grupa może liczyć maksymalnie 50 osób.