Zaloguj
Muzeum> Edukacja> Lekcje muzealne> Fantastyczny świat minerałów

Fantastyczny świat minerałów

Andrzej Szymkowiak

Lekcja składa się z następujących części

  1. Podstawowe pojęcia o minerałach;
  2. Właściwości minerałów - układy krystalograficzne, skala Mohsa , przełam, łupliwość;
  3. Minerały skałotwórcze i minerały akcesoryczne;
  4. Wielopostaciowość minerałów;
  5. Paragenezy mineralne – i co z tego wynika;
  6. „Niewidzialne” minerały – czyli to czego nie widzimy, a możemy zobaczyć w obrazie techniką wielkich powiększeń ( mikroskop skaningowy);
  7. Piękno minerałów;
  8. Minerały w rękach mistrzów - Faberge –Petersburski geniusz.

Lekcja w formie prezentacji PP. z komentarzem prowadzącego, skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych i dorosłych. Grupa może liczyć maksymalnie 50 osób. Czas 1 godzina zegarowa.