Zaloguj
Geolinki
Muzea na świecie
Inne

Muzeum Ziemi PAN w Warszawie


Prezentowane stałe wystawy w muzeum dotyczą różnych dziedzin geologii i nauk pokrewnych. Objaśniają procesy kształtujące oblicze ziemi oraz jej przeszłość geologiczną. Wśród najpiękniejszych skarbów Ziemi eksponowanych na wystawach są m.in. skamieniałe okruchy żywicy - bursztyny.


Muzeum Ewolucji PAN w Warszawie


Muzeum mieści wystawy prezentujące m.in. miejsce Ziemi w kosmosie, dynamikę planety i jej wpływ na ekosystem światowy, globalne cykle biogeochemiczne, obecną i przeszłą różnorodność biosfery, wybrane aspekty zoogeografii, dzieje życia, paleontologię kręgowców, zwłaszcza dinozaury z Pustyni Gobi oraz informacje o polskich stanowiskach paleontologicznych. Muzeum działa przy Instytucie Paleobiologii PAN - na stronie www instytutu znajdują się polskie aktualności paleontologiczne (Paleokurier) oraz bogaty zbiór odnośników internetowych (HotPaleoLinks), relacje z badań w Antarktyce i w Krasiejowie na Opolszczyźnie. Także witryny czasopism Acta Palaeontologica Polonica i Palaeontologia Polonica.


Muzeum Przyrodnicze w Kazimierzu nad Wisłą


Muzeum gromadzi zbiory z dziedziny geologii, paleontologii, botaniki i zoologii, pochodzące głównie z terenu Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Siedzibą muzeum jest renesansowy spichlerz zbożowy z końca XVI wieku oraz przeniesiony z Modliborzyc drewniany dom wójtowski z drugiej połowy XIX wieku.


Muzeum Geologiczne ING UJ


Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego posiada jeden z najstarszych zbiorów, gromadzony co najmniej od 1782 roku. Ekspozycje stale o charakterze dydaktycznym, oparte o zbiory zarówno historyczne, jak i bieżące, to: "Mineralogia", "Geologia dynamiczna" oraz "Geologia historyczna". A także dwie unikatowe w skali światowej ekspozycje autorskie: "Struktury sedymentacyjne" i "Skamieniałości śladowe".


Muzeum Geologii Złóż im. Czesława Poborskiego


Muzeum Geologii Złóż imienia Czesława Poborskiego na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach eksponuje zbiory kopalin użytecznych z całego świata, a także kolekcje minerałów skał i skamielin występujących w skorupie ziemskiej.


Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


W Muzeum można zobaczyć rzadkie rośliny i zwierzęta, z odległych krain oraz eksponaty poświecone dziejom Ziemi. Zainteresowani geologią mogą obejrzeć skały i minerały, a także skamieniałości roślin i zwierząt, sprzed kilkuset mln lat. W zbiorach wystawione są skamieliny prawie wszystkich grup zwierząt.


Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego


Muzeum prezentuje wiele ciekawych eksponatów, w tym bezkręgowce kopalne, jedyny w kraju szkielet płetwala błękitnego oraz czaszkę tura i szkielet czwartorzędowego jelenia olbrzymiego.


Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze - Cieplicach


Muzeum Przyrodnicze zaprasza na stałą wystawę prezentującą ptaki i motyle świata oraz minerały Dolnego Śląska.


Muzeum żup krakowskich Wieliczka


Muzeum Żup Krakowskich jest jednym z największych muzeów górniczych Europy - znajduje się w oryginalnych wyrobiskach podziemnych, liczącej ponad 700 - lat zabytkowej kopalni soli w Wieliczce, wpisanej w 1978 r. przez UNESCO na pierwszą Międzynarodową Listę Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego i uznanej jako Pomnik Historii przez Prezydenta RP w 1994 r. Muzeum prezentuje swoje zbiory w ekspozycji podziemnej na poziomie III kopalni soli oraz w Zamku Żupnym.


Muzeum Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego


Muzeum jest miejscem dokumentowania historii rozwoju tego wydziału uczelni. Gromadzi materiały dotyczące dziejów geologii w Polsce oraz próbki minerałów z ziem polskich.


Muzeum Geologiczne Instytutu Nauk Geologicznych PAN


Wystawa ma charakter popularno-naukowy i przygotowana jest dla zwiedzających dysponujących rozmaitą znajomością zagadnień geologicznych. Obszar, którego dotyczy ekspozycja obejmuje okolice Krakowa położone na północ od Karpat.


Muzeum Geologiczne Wydziału Geologii AGH


W muzeum eksponowane są najważniejsze bogactwa naturalne południowej Polski, bogaty zbiór skamieniałości minerałów i skał.


Muzeum Kamieni w Kamieniu Pomorskim


W Muzeum w Kamieniu Pomorskim prezentowane sa ciekawe minerały skamieniałości, a także eksponaty pochodzące z kosmosu. Jednym z najciekawszych eksponatów jest gniazdo jaj dinozaura kaczodziobego, fragmenty skamieniałych kości prehistorycznych zwierząt, w tym kompletny szkielet dinozaura Deinonychusa, a także meteoryt Gibeon. W Muzeum Mineralogicznym w Szklarskiej Porębie można obejrzeć blisko 2500 eksponatów: minerałów i skamieniałości z całego świata


Muzeum Mineralogiczne w Szklarskiej Porębie


Muzeum Jurajskie przy Parku Jurajskim w Bałtowie


Na wystawie można obejrzeć m.in.: kości dinozaurów kredowych, szczątki morskich gadów, zęby rekinów, paleozoiczne trylobity, mezozoiczne głowonogi, koralowce. Największą atrakcję stanowią rekonstrukcje kilkudziesięciu dinozaurów i innych wymarłych zwierząt naturalnej wielkości.