Zaloguj
Muzeum> Konkurs> Konkurs plastyczny

KONKURS PLASTYCZNY

Dla uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych
Konkurs

A oto temat części plastycznej konkursu:
Wyobraźmy sobie Ziemię w czasach jej młodości - w kambrze, w ordowiku, czy też w sylurze (okresy geologiczne zaliczane do ery paleozoicznej). Jak wtedy wyglądała? Wzmożony wulkanizm, silne wiatry i brak gleby sprawiały, że lądy nie były zbyt gościnnym środowiskiem. Czegoś na nich brakuje. Jest jakoś... pusto? Ale to tylko pozory! Życie bogatego, kolorowego świata roślin i zwierząt toczy się w ukryciu pod powierzchnią wielkich mórz i oceanów. Po ich dnie wędrują liczne trylobity i drapieżne staroraki, na które z kolei polują ogromne łodziki. Są też gąbki, stromatoporoidy, koralowce, ramienionogi, liliowce, mszywioły, a także misterne graptolity, tajemnicze konodonty i przypominający ryby przedstawiciele kręgowców. No i rzecz najważniejsza - są kąpiące się w świetle słońca morskie glony, których gigantyczna produkcja w ordowiku i sylurze stanowi obecnie kluczowe źródło gazu ziemnego (łupkowego) powstałego z ich obumarłych szczątków... W ten oto sposób mieszkańcy prastarych mórz i współczesne złoża surowców energetycznych połączeni zostali ze sobą trwale wielką tajemnicą przyrody sprzed bagatela 485-420 milionów lat! „Od pionierów życia do gazu łupkowego” - to hasło przewodnie tegorocznej edycji konkursu. Czekamy z niecierpliwością na Wasze prace. Mogą to być sceny z życia najstarszych organizmów morskich, podwodne pejzaże (kambryjskie, ordowickie, sylurskie), a także rysunki, na których przedstawicie współczesną historię wydobycia i poszukiwania gazu łupkowego. Liczymy na Waszą pomysłowość i inwencję! Powodzenia!

I ETAP KONKURSU - półfinały

Polega na samodzielnym przygotowaniu przez ucznia pracy plastycznej o opisanej powyżej tematyce zgodnie z formalnymi warunkami przyjęcia pracy.

Warunki formalne przyjęcia pracy - konkurs plastyczny

Format A4 na płaszczyźnie (płaskorzeźba do głębokości 2 cm),
Technika dowolna

Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy wypełniony drukowanymi literami i podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych, a następnie przymocowany do pracy w sposób trwały i nie powodujący naruszenia jej integralności (np. przyklejenie na odwrocie). Jeżeli przyklejenie nie jest możliwe, należy opisać pracę danymi autora, a formularz dołączyć do przesyłki luzem.
Tak przygotowaną pracę należy przekazać nauczycielowi, który powinien przesłać pracę do właściwego ośrodka organizatora.
Należy zwrócić uwagę na prawidłowe zapakowanie pracy, zapobiegające jej zniszczeniu podczas transportu.

Spośród nadesłanych prac półfinałowe komisje konkursowe w każdym regionie wybiorą prace nagrodzone i wyróżnione. Uroczystości rozdania nagród półfinałowych odbywać się będą maju w poszczególnych ośrodkach organizatora. Szczegółów dotyczących uroczystości półfinałowych szukać należy na stronach konkursowych poszczególnych ośrodków organizatora. Najlepsza praca plastyczna z każdego z regionów zostanie zakwalifikowana do finału ogólnopolskiego.

TERMINY NADSYŁANIA PRAC PISEMNYCH

znajdują się stronach poszczególnych regionów konkursowych.
PAMIĘTAJ! pod uwagę brana jest data stempla pocztowego

II ETAP KONKURSU - finał ogólnopolski

W finale ogólnopolskim komisje konkursowe będą oceniać zwycięskie prace półfinałowe z każdego z regionów (7 prac). Przyznane im zostaną miejsca I-VII. Uroczystość rozdania nagród odbędzie się dnia 4 czerwca 2014 r. w Muzeum Geologicznym PIG-PIB w Warszawie. Będzie ona połączona z wycieczką do Warszawy w terminie 3-4 czerwca 2014 r.


III ETAP KONKURSU - finał polsko-litewski

Polegał będzie na rywalizacji trzech najlepszych prac z Polski i trzech z Litwy. Finał odbędzie się w tym roku w Wilnie, dokąd polscy finaliści pojadą w terminie 5-8 czerwca 2014 r.

UWAGA: ORGANIZATORZY NIE ZWRACAJĄ NADESŁANYCH PRAC I ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO NIEODPŁATNEGO WYKORZYSTANIA ICH W MATERIAŁACH PROMOCYJNYCH (z podaniem autorstwa pracy).