Zaloguj
Muzeum> Konkurs> Regiony konkursowe> Warszawa

Witamy Państwa w Muzeum Geologicznym Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB w Warszawie organizującym etap półfinałowy konkursu dla województw PODLASKIEGO, LUBELSKIEGO i MAZOWIECKIEGO

WYNIKI FINAŁÓW OGÓLNOPOLSKICH I POLSKO-LITEWSKICH ORAZ RELACJE Z UROCZYSTOŚCI FINAŁOWYCH ZNAJDUJĄ SIĘ NA PODSTRONIE "Finały"

Inne ważne terminy konkursowe:

  • ogłoszenie listy laureatów - do 30 kwietnia 2014 r.
  • półfinałowy test wiedzy - 15 maja 2014 r.
  • uroczystość półfinałowa - 15 maja 2014 r.
  • wycieczka finałowa do Warszawy - 3-4 czerwca 2014 r.
  • finał ogólnopolski w Warszawie - 4 czerwca 2014 r.
  • wycieczka na finał polsko-litewski w Wilnie (dotyczy części plastycznej konkursu) - 5-8 czerwca 2014 r.

Zakończyliśmy już przyjmowanie prac konkursowych.
W całej Polsce otrzymaliśmy 2365 prac: 1679 prac plastycznych i 686 prac teoretycznych - 449 prac gimnazjalnych i 237 ze szkół ponadgimnazjalnych.

SPRAWDŹ CZY WPŁYNĘŁY PRACE Z TWOJEJ SZKOŁY

Poniżej znajdą Państwo listy laureatów półfinałów: plastycznego i teoretycznych przeprowadzonych przez Muzeum Geologiczne PIG-PIB. Laureaci na listach ustawieni są w kolejności alfabetycznej.
O zdobytym miejscu laureaci ze szkół podstawowych dowiedzą się podczas uroczystości rozdania nagród półfinałowych.
Laureaci ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mają jeszcze przed sobą test wiedzy, który rozstrzygnie o zdobytym miejscu (nagrodzie lub wyróżnieniu). Test odbędzie się w dniu rozdania nagród.

Laureaci półfinału_s
Organizator_s
Relacje półfinałowe_s

Temat prac plastycznych

Należy narysować pracę na opisany poniżej temat, a następnie przesłać ją do Muzeum Geologicznego PIG-PIB w Warszawie.

Wyobraźmy sobie Ziemię w czasach jej młodości - w kambrze, w ordowiku, czy też w sylurze (okresy geologiczne zaliczane do ery paleozoicznej). Jak wtedy wyglądała? Wzmożony wulkanizm, silne wiatry i brak gleby sprawiały, że lądy nie były zbyt gościnnym środowiskiem. Czegoś na nich brakuje. Jest jakoś... pusto? Ale to tylko pozory! Życie bogatego, kolorowego świata roślin i zwierząt toczy się w ukryciu pod powierzchnią wielkich mórz i oceanów. Po ich dnie wędrują liczne trylobity i drapieżne staroraki, na które z kolei polują ogromne łodziki. Są też gąbki, stromatoporoidy, koralowce, ramienionogi, liliowce, mszywioły, a także misterne graptolity, tajemnicze konodonty i przypominający ryby przedstawiciele kręgowców. No i rzecz najważniejsza - są kąpiące się w świetle słońca morskie glony, których gigantyczna produkcja w ordowiku i sylurze stanowi obecnie kluczowe źródło gazu ziemnego (łupkowego) powstałego z ich obumarłych szczątków... W ten oto sposób mieszkańcy prastarych mórz i współczesne złoża surowców energetycznych połączeni zostali ze sobą trwale wielką tajemnicą przyrody sprzed bagatela 485-420 milionów lat!
„Od pionierów życia do gazu łupkowego” - to hasło przewodnie tegorocznej edycji konkursu. Czekamy z niecierpliwością na Wasze prace. Mogą to być sceny z życia najstarszych organizmów morskich, podwodne pejzaże (kambryjskie, ordowickie, sylurskie), a także rysunki, na których przedstawicie współczesną historię wydobycia i poszukiwania gazu łupkowego. Liczymy na Waszą pomysłowość i inwencję! Powodzenia!

Tematy prac pisemnych

Należy napisać pracę na jeden z poniższych tematów, a następnie przesłać ją do Muzeum Geologicznego PIG-PIB w Warszawie.

temat 1

Polski węgiel kamienny, gaz łupkowy, czy ropa naftowa? Na co warto postawić? „Wielki worek” z polskimi zapasami surowców energetycznych powoli się opróżnia. Jednak gdy sięgnąć doń głębiej, okazuje się, że jest w nim więcej, niż sądzono!?! Co robić? Rozwijać i udoskonalać sprawdzone technologie eksploatacji złóż czy poszukiwać nowych? W jednym i w drugim przypadku nakłady finansowe są ogromne. W którą z wymienionych powyżej kopalin warto Twoim zdaniem zainwestować w przyszłości? Uzasadnij swój wybór.

temat 2

Najciekawsze złoże świata! Złoże, to naturalne nagromadzenie surowców mineralnych w skorupie ziemskiej, stwarzające warunki do ich opłacalnego wydobycia. Jego powstanie determinują różnorodne procesy fizykochemiczne i geologiczne. Które z bogatej gamy rodzajów złóż jest Twoim zdaniem najciekawsze? Uzasadnij swój wybór.

temat 3

Staropaleozoiczny „super bohater”! Który przedstawiciel kopalnej flory lub fauny z okresów geologicznych zaliczanych do tzw. starszego paleozoiku (kambr, ordowik, sylur) zasługuje Twoim zdaniem na miano super bohatera? Uzasadnij swój wybór.