Zaloguj
Muzeum> Konkursy
Konkurs Nasza Ziemia

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie geologicznym organizowanym przez Muzeum.
Co miesiąc są do wygrania atrakcyjne nagrody.

ZAGADKA LUTOWA


fotozagadka

Jak nazywa się ta okruchowa skała osadowa?

Odpowiedzi prosimy nadsyłać do 25 lutego

z adresem i zgodą na przetwarzanie danych osobowych:


Wyrażam dobrowolną i świadomą zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz dokładnego adresu przez Muzeum Geologiczne PIG-PIB z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4 na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu związanym z konkursem "Fotozagadka".

Ponadto oświadczam że znane jest mi:

  • Administratorem przekazanych danych będzie Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedziba w Warszawie.
  • Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo do ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  • Moją zgodę mogę wycofać w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.


na adres: katarzyna.skurczynska-garwolinska@pgi.gov.pl

Rozwiązanie zagadki z zeszłego miesiąca

Archiwalne edycje

Regulamin konkursu