Zaloguj
Muzeum> Konkursy
Konkurs Nasza Ziemia

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie geologicznym organizowanym przez Muzeum.
Co miesiąc są do wygrania atrakcyjne nagrody.

ZAGADKA MARCOWA


fotozagadka

Do jakiego rzędu należał rozpowszechniony mezozoiczny gad morski, którego szczęka widoczna na zdjęciu, jest eksponowana na naszej wystawie?

Odpowiedzi prosimy nadsyłać do 25 marca

z adresem i zgodą na przetwarzanie danych osobowych:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie (w rozumieniu art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych) moich danych osobowych przez Muzeum Geologiczne PIG-PIB zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla celów związanych z konkursem "Fotozagadka". Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y)o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

na adres: katarzyna.skurczynska-garwolinska@pgi.gov.pl

Rozwiązanie zagadki z zeszłego miesiąca

Archiwalne edycje

Regulamin konkursu