Zaloguj
Muzeum> Wystawy> Księgi edukacyjne

METEORYTY

meteoryty Meteoryty

„Około 4,5 mld lat temu, na skraju galaktyki zwanej Mleczną Drogą nastąpiło zapadnięcie chłodnego, kulistego obłoku gazowego, złożonego głównie z wodoru i helu oraz z pyłu kosmicznego. Zdarzenie to było spowodowane najprawdopodobniej wybuchem pobliskiej supernowej…”

tekst: Elżbieta Jackowicz,
ilustracje: Agata Olszyńska, 2009

DZIEJE BURSZTYNU BAŁTYCKIEGO

Bursztyn Bursztyny

„Zanim bursztyn stał się bursztynem, był lepką, złocistą…żywicą obficie sączącą się z drzew zwanych „sosnami bursztynodajnymi”. Drzewa te około 50-40 mln lat temu w okresie zwanym w dziejach Ziemi eocenem pokrywały niezmierzone połacie obszaru dzisiejszego Morza Bałtyckiego oraz Skandynawii (Fennoskandii)...”

Lidia Adach,
ilustracje: Agata Olszyńska, 2009

MAMUTY

Mamuty Mamuty

„Środowiskiem życia mamuta wielkiego było przedpole lądolodu zwane potocznie „stepem mamutów”. Miejsce to było wyjątkowo niegościnne dla zwierząt. Bardzo często wiał tam silny, zimny wiatr od lodowca, temperatury spadały do - 40°C, a śnieg pokrywał ziemię utrudniając dostęp do pożywienia. Zima na stepie mamucim trwała dziewięć miesięcy…”

tekst: Jolanta Iwańczuk,
ilustracje: Agata Olszyńska, 2009

JAK POWSTAŁ WĘGIEL

Węgiel

„W karbonie, około 300 milionów lat temu, Europa Zachodnia i Środkowa była bagnistą nadmorską równiną położoną blisko równika. Przepływające tędy wielkie rzeki rozgałęziały się przy ujściu do morza w niezliczoną ilość małych i płytkich odnóg, niosących ze sobą żwir, piasek i ił z odległych gór…”

tekst i ilustracje: Agata Olszyńska, 2009