Zaloguj
Muzeum> Zwiedzanie> Regulamin

Regulamin Muzeum Geologicznego PIG-PIB

 1. Zwiedzanie Muzeum Geologicznego dla osób indywidualnych jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umówienia terminu;
 2. Zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem dla zorganizowanych grup (min. 10 osób) jest możliwe po wcześniejszej rezerwacji terminu. Zwiedzanie z przewodnikiem jest bezpłatne;
 3. Na lekcje/warsztaty edukacyjne przychodzą grupy wcześniej zapisane i potwierdzone telefonicznie. Tematy lekcji/warsztatów dostępne są na stronie internetowej Muzeum Geologicznego.
 4. Zapisy na lekcje/warsztaty odbywają się na bieżąco, ale nie dalej niż na 1 miesiąc do przodu od momentu zgłoszenia.
 5. Zmiany tematu, bądź przeprowadzenie lekcji na indywidualne zamówienie grupy należy ustalać z prowadzącym zajęcia w danym terminie tylko na zasadzie zamiany z istniejącym tematem lekcji/warsztatu.
 6. Opłaty za lekcje w formie wykładu z prezentacją multimedialną wynoszą 5 zł, a warsztatu 10 zł od uczestnika, przy minimalnej ilości 10, a maksymalnej 50 osób na lekcje i 30 osób na warsztaty (w wyjątkowych przypadkach może być mniejsza). W przypadku grupy mniejszej niż 10 osób opłata będzie pobierana jak za 10 osób (odpowiednio 50 i 100 zł). Do powyższych stawek doliczony jest podatek VAT.
 7. Prosimy w miarę możliwości o punktualne przybycie na zajęcia. W przypadku nieuprzedzonego telefonicznie spóźnienia, które przekroczy 20 minut, zajęcia (lekcja, warsztat lub zwiedzanie) zostają odwołane. W takim wypadku grupa będzie miała możliwość zobaczyć ekspozycję Muzeum.
 8. Osoby przebywające w Muzeum zobowiązane są do przestrzegania następujących zasad:
  • pozostawienia okryć wierzchnich w szatni; Muzeum nie odpowiada za przedmioty wartościowe (dokumenty, pieniądze);
  • niespożywania napojów ani posiłków na terenie Muzeum;
  • nieprzekraczania barierek ani poruszania się poza wyznaczonymi trasami;
  • zabrania się dotykania eksponatów;
  • profesjonalne fotografowanie eksponatów wymaga uzgodnienia z kierownictwem Muzeum;
  • osoby dorosłe zobowiązane są do opieki nad podopiecznymi;
  • zabrania się wprowadzania zwierząt;
  • na terenie Muzeum znajdują się pracownie naukowe w związku z czym obowiązuje cisza;
  • za szkody powstałe z winy zwiedzającego bądź jego podopiecznego, odpowiedzialność ponosi zwiedzający;

Muzeum jest czynne dla zwiedzających od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15 oraz
w niedziele w godzinach 10-14.
Termin otwarcia Muzeum oraz prowadzenia zajęć edukacyjnych może być, w wyjątkowych wypadkach wydarzeń związanych z działalnością Państwowego Instytutu Geologicznego, zmieniony.