Zaloguj
Aplikacja

Wyszukiwanie i przeglądanie informacji
o zagrożeniach ruchami masowymi

SOPO - aplikacja


Wejście do aplikacji

Dostęp do aplikacji

Od dnia 20.05.2013 korzystanie ze strony oraz aplikacji SOPO podlega zasadom opisanym w Regulaminie. Informacje na temat sposobu pozyskania danych, ich szacowanej dokładności oraz sugerowanego przeznaczenia zawarte są w dokumencie „Charakterystyka danych SOPO 10k”.

Pracowników organów administracji rządowej i samorządowej prosimy o kontakt w celu przekazania dodatkowych wytycznych