Zaloguj
Do pobrania

Instrukcje i inne dokumenty:

  • Inwentaryzacja osuwisk oraz zasady i kryteria wyznaczania obszarów predysponowanych do występowania i rozwoju ruchów masowych w Polsce Pozakarpackiej POBIERZ
  • Instrukcja opracowania Mapy osuwisk i terenów zagrożonych (MOTZ) ruchami masowymi w skali 1:10000 POBIERZ
  • Metodyka prac analitycznych i kartograficznych w problematyce osuwisk karpackich w Polsce POBIERZ
  • Instrukcja korzystania z aplikacji i danych SOPO POBIERZ
  • Charakterystyka danych SOPO 10k POBIERZ