Zaloguj
Kontakt

UWAGA!

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje administracyjne podejmowane na szczeblu gminnym i powiatowym dotyczące planowania przestrzennego i uwzględniania w tych planach różnych ograniczeń i zakazów wynikających z występowania obszarów osuwiskowych oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi.

Dlatego prosimy w tych kwestiach zwracać się do właściwych jednostek administracyjnych (powiatów, gmin) i ich przedstawicieli (starostów, burmistrzów i wójtów), odpowiedzialnych za prowadzenie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Kontakt

Główny koordynator projektu SOPO

mgr Paweł Marciniec

Centrum Geozagrożeń
Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy
ul. Skrzatów 1
31-560 Kraków
pawel.marciniec@pgi.gov.pl
tel. 12 290 13 63

Koordynator ds. map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi

dr Dariusz Grabowski

Centrum Geozagrożeń
Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
dariusz.grabowski@pgi.gov.pl
tel. 22 459 23 22

Koordynator ds. aktualizacji map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi

dr Ziemowit Zimnal

Centrum Geozagrożeń
Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy
ul. Skrzatów 1
31-560 Kraków
ziemowit.zimnal@pgi.gov.pl
tel. 12 290 13 64

Koordynator ds. monitoringu osuwisk

dr Piotr Nescieruk

Centrum Geozagrożeń
Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy
ul. Skrzatów 1
31-560 Kraków
piotr.nescieruk@pgi.gov.pl
tel. 12 290 13 66

Kontakt w sprawach związanych z udostępnianiem danych

Koordynator ds. podatności i prognoz osuwiskowych

dr Tomasz Wojciechowski

Centrum Geozagrożeń
Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy
ul. Skrzatów 1
31-560 Kraków
tomasz.wojciechowski@pgi.gov.pl
tel. 12 290 13 90

Kontakt w sprawach związanych z aplikacją SOPO

Koordynator ds. danych SOPO

mgr inż. Marcin Kułak

Centrum Geozagrożeń
Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
marcin.kulak@pgi.gov.pl
tel. 22 459 24 22

Koordynator ds. oceny ryzyka osuwiskowego

dr inż. Izabela Laskowicz

Centrum Geozagrożeń
Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy
ul. Skrzatów 1
31-560 Kraków
izabela.laskowicz@pgi.gov.pl
tel. 12 290 13 57