Login
Geofizyka> Morskie profilowania geofizyczne

Morskie profilowania geofizyczne

GEOECHO to baza danych geofizycznych zebranych na terenie Polskich Obszarów Morskich. Zawiera ona dane uzyskane w trakcie profilowania sejsmoakustycznego.

W bazie zgromadzone są rastrowe kopie papierowych oryginałów rejestracji sejsmoakustycznych oraz ich interpretacja w formie wektorowej. Dzięki przeglądarce można zobaczyć obrazy archiwalnych rejestracji wraz z ich współczesną interpretacją.

Ze względu na nowe regulacje prawne dotyczące dostępu do danych, korzystanie z aplikacji udostępniającej dane z bazy możliwe jest wyłącznie dla uprawnionych osób.

GEOECHO - aplikacja

Wejście

W sprawie szczegółowych informacji o dostępie prosimy o kontakt:

Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział Geologii Morza
ul. Kościerska 5, 80-328 Gdańsk
e-mail:
tel. +48 58 554 29 09 wew. 208