Login
Geofizyka> Geofizyka wiertnicza

Geofizyka wiertnicza

Zadaniem podsystemu Geofizyka wiertnicza jest gromadzenie danych geofizyki wiertniczej w formacie LAS. Dane te obejmują karotaż i pomiary w otworach dla potrzeb sejsmiki. Podsystem ten jest ściśle powiązany z podsystemem Otwory.

Do podsystemu przeniesiono dotychczas dane geofizyki wiertniczej z bazy GEOFLOG (ponad 800 otworów głębokich), a także dostępne w PIG dane o prędkościach średnich w otworach wiertniczych. W 2008 r. do systemu trafiły pomiary karotażowe pozyskane w ramach tematu "Weryfikacja otworów 2008". System jest na bieżąco aktualizowany o nowe dane wpływające do CAG wraz z dokumentacją geologiczną.

Otwory wiertnicze CBDG

Otwory wiertnicze - aplikacja

Do przeglądania danych służy Przeglądarka profilowa, będąca komponentem aplikacji Otwory wiertnicze. Prezentuje ona w graficznej formie w postaci krzywych karotażowych wybrane przez użytkownika wyniki pomiarów geofizycznych uzyskane z otworu wiertniczego.

Legal regulations do not allow public Internet access to certain data from boreholes.