Zaloguj
Muzeum> Konkurs

Dobiegła końca kolejna - XV edycja konkursu!
W tym roku jej hasło brzmiało:

Od pionierów życia do gazu łupkowego

Uważa się, że wiek Ziemi wynosi około 4,6 miliarda lat. W tak długim czasie środowisko przyrodnicze podlegało wielkim przemianom: powstawały i ginęły miliony gatunków roślin i zwierząt, wypiętrzały się i obracały się w pył wielkie łańcuchy górskie, a kontynenty dzieliły się i wędrowały po całym globie, by zderzyć się ponownie i tworzyć nowe lądy. Efekty tych procesów składają się na dziedzictwo naturalne, dla którego zagrożeniem stała się dzisiaj działalność człowieka. Poprzez konkurs chcemy pobudzić wyobraźnię młodych ludzi i zwrócić ich uwagę na poważne problemy i zagrożenia, którym oni w przyszłości będą musieli stawić czoła.

WYNIKI FINAŁÓW OGÓLNOPOLSKICH ORAZ RELACJA Z UROCZYSTOŚCI TUTAJ

UWAGA:
pytania finałowe z XIV edycji (2013 r.) na poziomie gimnazjalnym i licealnym

poziom gimnazjalny
poziom ponadgimnazjalny

Co roku do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież szkolną z obszaru całej Polski.

Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach wiekowych:

Konkurs podzielony jest na etapy:

Zapraszamy wszystkich konkursowiczów i opiekunów do współredagowania niniejszej strony - przysyłajcie swoje relacje, opinie, wspomnienia i zdjęcia na adres naszaziemia@pgi.gov.pl - czekamy niecierpliwie!