Zaloguj

Geologia środowiskowa jest dziedziną geologii zajmującą się ochroną środowiska naturalnego. Jej głównym zadaniem jest badanie wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne.

Od 2012 roku w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym obowiązuje nowa struktura organizacyjna. Obecnie pracownicy byłego Zakładu Geologii Środowiskowej uczestniczą w programach:

  • Program Bezpieczna Infrastruktura i Środowisko
  • Program Geozarożenia

Program Bezpieczna Infrastruktura i Środowisko jest częścią Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, realizuje zadania Państwowej Służby Geologicznej zapisane w Ustawie Prawo Geologiczne i Górnicze. Program świadczy usługi eksperckie w dziedzinie zagrożeń środowiska naturalnego dla różnego typu odbiorców:

  • administracja rządowa i samorządowa,
  • przedsiębiorstwa państwowe,
  • firmy sektora prywatnego.

Główne pola działalności Programu Geologia dla Zagospodarowania Przestrzennego i Rozwoju:

  • Badania wpływu naturalnych zagrożeń na człowieka i jego środowisko życia.
  • Ocena stanu środowiska gruntowo-wodnego
  • Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami i minimalizowanie negatywnego wpływu składowania odpadów
  • Rozwiązania informatyczne i przetwarzanie geoinformacji